BiebBlog

Vlissingen

Bibliotheekmedewerkers
aan het woord

23 juni 2009 @ 08:45 door | 2 reacties

De bibliotheek over 10 jaar?

agenda-voor-de-toekomstDe snel veranderende samenleving doet een enorm beroep op het innovatief vermogen van openbare bibliotheken. De Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) heeft met haar leden een beleidsdiscussie, met als resultaat een Agenda voor de toekomst.

Tempo, focus en regie zijn de kernbegrippen van deze visieontwikkeling.

De Openbare Bibliotheek tien jaar van nu
De analyses in het SCP-rapport ‘De Openbare Bibliotheek tien jaar van nu’, het Eindrapport van de Stuurgroep Bibliotheken en het door de Raad voor Cultuur uitgebrachte Advies Bibliotheekvernieuwing 2009–2012 vormen belangrijke bronnen en de onderbouwing voor deze Agenda.

Aanpassing
Internet met de informatieovervloed vraagt mediawijsheid van mensen, het gebruikersgedrag verandert, de e-economie vraagt vernieuwing van het bibliotheekaanbod, mensen lezen én lenen minder, lees- en taalvaardigheid lopen terug, een vernieuwd doelgroepenbeleid van bibliotheken is noodzakelijk en de spreiding en diversiteit van bibliotheekvoorzieningen vraagt aanpassing aan de eisen van de tijd.

Drie kerndoelen
Uitgangspunt is de ‘nieuwsgierige Nederlander’. Hierbij zijn drie kerndoelen geformuleerd:

 • Inspelen op veranderende behoeften: burgers met een passend en aantrekkelijk aanbod naar de fysieke en digitale bibliotheek lokken en hen als klant te behouden met meer service en gemak.
 • Verbetering van aanbod en dienstverlening: verbeteren van de fysieke en digitale collecties. Lezen en leesplezier blijven daarbij de kern voor leesbevordering, bestrijding van laaggeletterdheid en spreiding van literaire cultuur.
 • Verbetering van infrastructuur en beschikbaarheid: De collectie, de digitale bibliotheek, mediawijsheid en activiteiten rondom lezen en leesbevordering zullen betrokken worden bij de afspraken die gemaakt worden over de digitale infrastructuur  van het hele land.

Leren, lezen en informeren
Om de doelen te realiseren concentreren de bibliotheken zich vanuit de kerntaken lezen, leren en informeren op vier centrale thema’s:

 • Digitale bibliotheek: vanuit een gezamenlijke ICT-infrastructuur een gezamenlijke professionele Digitale Bibliotheek van en voor alle openbare bibliotheken realiseren.
 • Collectie Nederland: omvat alle bronnen van alle openbare bibliotheken, samenwerkingspartners én van gebruikers. Gebruikers hebben ook de bijzondere, moeilijk verkrijgbare en reeds lang uitverkochte titels tot de beschikking.
 • Mediawijsheid: Om burgers beter toe te rusten voor de overvloed aan informatie, ontwikkelen bibliotheken leerprogramma’s voor verschillende doelgroepen.
 • Lezen en leesbevordering: De bibliotheek als kenniscentrum van elzen en literatuur wordt verder doorontwikkeld. Speciale aandacht gaat uit naar laaggeletterden van alle leeftijden.

Agenda voor de toekomst dient ook voor Bibliotheek Vlisingen als leidraad in vernieuwingen die voor de aankomende jaren gepland staan.

Auteur

Rubrieken Overige

Trefwoorden ,

Reageren

2 thoughts on “De bibliotheek over 10 jaar?

 1. cees schreef:

  Vandaag m’n bieb-abbo opgezegd. Ik zal wel niet mee kunnen komen met de nieuwe tijd; Het zij zo.

  Zoek een schrijver
  Of zijn verhaal
  Vind de woordenwolk
  En verdwaal

  De poortjes deden bijna de deur dicht, maar ik overwon. Het schrappen van complete categorieën was te overzien, boeken in- en uitchecken lukte best.

  Maar op een woordenwolk blijf ik maar wegdrijven. Ik haak beter af.

  Wel echt zonde dat jongeren al gewend zijn om weggegocheld te worden, of maak ik hier nu een spelfout? Ikzelf leerde in de bieb ooit m’n weg te vinden en een pad in ’t leven uit te stippelen.

  Je zult nu maar ontgoogled raken. Redeloos zou je d’r van kunnen worden.

  Cees

 2. Natalie schreef:

  Jammer dat u uw abonnement heeft opgezegd. Wat is precies de reden dat u afhaakt?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

coded with care by codetikkers.nl, ontwerp IDA