BiebBlog

Vlissingen

Bibliotheekmedewerkers
aan het woord

8 juni 2009 @ 17:06 door | Geen reacties

Suf en saai

openbare-bibliotheekNa tien jaar bibliotheekwerk valt me op dat openbare bibliotheken nog steeds bekend staan als suf en saai, een plek waar je moet fluisteren en die enkel het halleluja is voor boekenwurmen.

Wanneer ik vertel dat ik in een bibliotheek werk, wordt  steevast opgemerkt dat “ik er zeker veel boeken lees”. Dat je in een openbare bibliotheek een variëteit aan functies hebt, zoals ik als communicatiemedewerker, roept bij mensen een lichte verbazing op. Om vervolgens over te gaan op desinteresse.

Een dergelijke reactie is veelzeggend voor de betekenis die de openbare bibliotheek inneemt. De bibliotheek kan en wil niet louter ‘de grootste boekenkast van Vlissingen’ zijn. De openbare bibliotheekbranche is achter de schermen intensief bezig met bibliotheekvernieuwing.

Ook Bibliotheek Vlissingen staat voor de grote uitdaging om te vormen tot een moderne laagdrempelige (virtuele) omgeving, waar Vlissingse burgers met al hun vragen terecht kunnen. Een schone taak voor mij als communicatiemedewerker dit onder het algemene publiek bekend te maken…

Dat spreekt boekdelen
Het valt voor de bieb niet mee om van haar ouderwetse imago af te komen. Als instituut zijn wij niet onbekend, de Vlissingse bibliotheek bestaat immers al bijna 100 jaar. Een eeuw Vlissingse bibliotheek maakt ons zeker niet onbemind bij de fervente boekenlezers.
Voor mij als veellezer is het amper voor te stellen dat er mensen zijn die niet kunnen reizen in de wondere wereld van boeken. Leesgedrag onder zowel jeugd als volwassenen neemt echter drastisch af. Ondanks onze fraaie collectie ziet Bibliotheek Vlissingen een sterke daling in de uitleencijfers.

De bieb komt naar je toe
Dat lezen van belang is om goed te kunnen functioneren in de hedendaagse informatiemaatschappij is ongetwijfeld waar. Hierin ziet de bibliotheek voor haarzelf een belangrijke rol weggelegd. De Vereniging van openbare bibliotheken heeft bijvoorbeeld samen met Stichting Lezen dit gegeven opgepakt door samen te werken om kinderen en jongeren plezier te laten beleven aan lezen.

Ook Bibliotheek Vlissingen staat in dit verband niet stil. Komt de jeugd niet meer naar ons toe, dan gaan wij er heen. De bieb heeft het streven om Vlissingse basisscholen te voorzien aan een mediatheek. Hiermee ondersteunt bibliotheekpersoneel het onderwijs in taalleesonderwijs en media-educatie.

Wegwijzer
Hedendaagse technologische ontwikkelingen, met name internet, lijken bibliotheken weg te concurreren. Als je iets wilt weten, dan gaat dat toch met even googelen? Klakkeloos wordt de informatie die op internet gepresenteerd wordt voor ‘waarheid’ aangenomen.

Stelt iemand zich echter nog de vraag hoe het zit met de  betrouwbaarheid van de informatie als er geen redacties, uitgevers, journalisten en andere poortwachters meer tussen zender en ontvanger zitten? Juist dáár ziet Bibliotheek Vlissingen voor haarzelf een rol weggelegd.

Intermediair
De bibliotheek kan namelijk vanuit haar expertise fungeren als een intermediair tussen aangeboden informatie en gevraagde informatie. Daar waar het woud aan informatie is overwoekerd met onkruid, baant Bibliotheek Vlissingen een veilig pad: informatiedienstverlening als kerndienst.

Auteur

Rubrieken Overige

Trefwoorden ,

Reageren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

coded with care by codetikkers.nl, ontwerp IDA