BiebBlog

Vlissingen

Bibliotheekmedewerkers
aan het woord

21 juli 2009 @ 08:45 door | Geen reacties

Veel meer dan boeken…

leeszaalBibliotheken zijn er om boeken uit te lenen… Inderdaad, een waarheid als een koe!

Sinds 1913 doet Bibliotheek Vlissingen ook niet anders. Met het beschikbaar stellen van boeken voldoet zij aan haar doelstelling, zoals die destijds werd omschreven: het stimuleren van de geestelijke ontwikkeling van de Vlissingers.

Grotere variëteit
Maar boeken uitlenen is al lang niet meer de core business van bibliotheken. Door het veranderende lees- en leergedrag van mensen en door de opkomst van prachtige alternatieven voor boeken, zoals tijdschriften, dvd’s, websites, en databanken kan de bibliotheek in een veel grotere variëteit Vlissingers stimuleren te genieten van literatuur, informatie te verwerken of kennis op te doen.

Met boeken bereikte de bibliotheek hooguit een kwart van de bevolking. Doordat sinds 1993 een verbreding van de dienstverlening gerealiseerd kon worden, waardoor men tegenwoordig zelfs mondeling informatie kan inwinnen in de bibliotheek, is de belangstelling van het publiek enorm toegenomen.

Anderhalf miljoen bezoekers
Jaarlijks worden nog steeds veel boeken uitgeleend: bijna 300.000 per jaar in ongeveer 145.000 bezoeken van leners. In schril contrast daarmee staat het bezoek aan de bibliotheek voor andere media en mondelinge diensten. Dat aantal is sinds 2008 hoger dan het aantal bezoekers van leners: bijna 155.000 per jaar. Tellen we het aantal elektronische bezoeken aan de bibliotheek via website, email e.d. op, dan komen zelfs aan een score van 1,5 miljoen bezoekers per jaar.

Natuurlijk blijft de bibliotheek boeken uitlenen, want die zijn niet weg te denken uit onze maatschappij. Maar uit de gebruikscijfers van de bibliotheek blijkt dat het overgrote deel van de Vlissingers zijn kennis op een andere manier dan met boeken wil verrijken.

Auteur

Rubrieken Algemeen, Vlissingen

Trefwoorden

Reageren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

coded with care by codetikkers.nl, ontwerp IDA