BiebBlog

Vlissingen

Bibliotheekmedewerkers
aan het woord

17 september 2009 @ 15:16 door | Geen reacties

Lezing stamboomonderzoek

stamboom3Op maandag 7 september jl. gaf de voorzitter van de Zeeuwse tak van de Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV) in onze bibliotheek een boeiende lezing. In een klein uurtje werden de aanwezigen ingewijd in, of bijgepraat over, de wereld die ‘genealogie’ heet.

Definitie
Genealogie wordt door de Van Dale omschreven als ‘de leer van de ontwikkeling en verwantschap van geslachten’. Een bezigheid die door velen als hobby wordt uitgevoerd. Het brengt je in contact met je voorouders en het maatschappelijk leven van vroegere tijden. Bijvoorbeeld omdat je ontdekt dat één van je voorvaderen in het leger van Napoleon heeft gediend of bij de VOC heeft aangemonsterd. Of gewoon landarbeider was, net zoals zijn vader vóór hem…

Inspirerend betoog
Gastspreker Ferrie Moubis wist de aandacht van de 26 geïnteresseerden meer dan vast te houden. Na het welkomstdrankje nam hij de aanwezigen in vogelvlucht mee door de geschiedenis van de genealogie, waarna hij uitvoerig stilstond bij de opbouw van een stamboom en de valkuilen die je daarbij kan tegenkomen. Ook gaf hij tips en suggesties, die varieerden van leesmateriaal tot websites en hulp van anderen. Tussendoor was er gelegenheid tot het stellen van vragen. Iets wat ook na afloop nog volop doorging.

Cursus?
Tevens is onder de aanwezigen geïnventariseerd of er interesse bestaat voor een cursus Genealogie. Een gezamenlijk initiatief van Bibliotheek Vlissingen en de NGV, waarbij de Bibliotheek het facilitaire gedeelte voor haar rekening neemt en de NGV het inhoudelijk deel zal verzorgen.
Een tiental personen gaf aan zeker geïnteresseerd te zijn, in de komende weken wordt gekeken hoe we dit initiatief handen en voeten kunnen gaan geven. Het spreekt voor zich dat wij als bibliotheek ons niet willen beperken tot het groepje aanwezigen, maar dat wij graag alle geïnteresseerden in de gelegenheid willen stellen een dergelijke cursus te volgen.

Al met al een zeer geslaagde avond, die wellicht nog een staartje gaat krijgen.

Auteur

Rubrieken Activiteiten

Trefwoorden

Reageren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

coded with care by codetikkers.nl, ontwerp IDA