BiebBlog

Vlissingen

Bibliotheekmedewerkers
aan het woord

28 oktober 2009 @ 08:01 door | Geen reacties

Familiezoektocht als detectiveverhaal

pauperparadijs1Genealogie is een hobby die duizenden mensen ‘van de straat’ houdt. Toch heerst bij velen het beeld dat voorouderonderzoek ‘duf’ is. Men denkt aan opsommingen van geboorte- en sterftedata, aan stambomen die teruggaan tot vroeger eeuwen.

Dergelijke misvattingen worden in één klap weggevaagd als u een weekendje de tijd neemt om ‘Het pauperparadijs’, het debuut van journaliste Suzanna Jansen, te lezen. Het is een familiegeschiedenis die haar genealogische zoektocht beschrijft én inzicht geeft in de wel zeer zware en armoedige omstandigheden, waarin haar familie geleefd heeft. Je leest het in één adem uit als ware het een detective.

Bedelaarskolonie
De aanleiding was een familieverhaal, waarin oma onterfd zou zijn, omdat ze als protestante een katholieke man trouwt. De schrijfster gaat spitten en komt uit bij de bedelaarskolonie Veenhuizen in Drenthe. Ze gaat na hoe dit opvoedkundig gesticht opgericht is en hoe het langzaam maar zeker uitgroeide tot een gevangenis voor mensen die niet zelfredzaam bleken te zijn.

Vrij van sentimentaliteit
Suzanne Jansen vertelt op indringende wijze hoe het beeld, dat ze van rijke origine is, omslaat naar het inzicht dat haar voorouders zich juist van een dubbeltje tot een kwartje hebben opgewerkt. De daarbij spelende schaamte en het voortdurende onvermogen om grip op het leven te krijgen, wordt zonder enige sentimentaliteit beschreven. Kortom: schrijfster is maar wat trots op haar oma’s.

Een zeer aanbevelenswaardig boek, want één op de zestien Nederlanders heeft voorouders die een heropvoeding hebben ondergaan in de Drentse paupergestichten van de 19e eeuw. Will Schackmann schreef een nadere studie, die leest als een roman, over ‘De Proefkolonie’.

Auteur

Rubrieken Recensies

Trefwoorden

Reageren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

coded with care by codetikkers.nl, ontwerp IDA