BiebBlog

Vlissingen

Bibliotheekmedewerkers
aan het woord

10 november 2009 @ 08:18 door | Geen reacties

Eet u wat uw buurvrouw eet?

etenDe bibliotheek wil doorlopend haar dienstverlening afstemmen op de behoeften van klanten. Hiertoe wordt gekeken of dezelfde wensen vaker voorkomen en of er overeenkomsten bestaan tussen de klanten die deze wensen uiten. Dit zoeken naar gelijkenissen heeft alles te maken met segmenteren, ofwel het indelen van klanten in groepen.

Dit laatste heeft z’n voordelen. Zo kan een bibliotheek bepalen hoe groot een groep is, maar ook met welk aanbod zij de groep het beste kan bedienen. Belangrijke voorwaarde is wel, dat de klantengroepen worden samengesteld op basis van bibliotheekrelevante persoonskenmerken.

In den beginne
Heel vroeger vormde leeftijd het belangrijkste selectiecriterium. Maar leeftijd zegt niets over interessegebieden, bezoekfrequentie, leesgedrag en de manier waarop een klant het liefst informatie tot zich neemt: mondeling (een vraag stellen), lezend, audiovisueel (radio, tv, dvd) of via internet. Om die reden heeft de Bibliotheek Vlissingen 15 jaar geleden samen met de Universiteit van Tilburg een systematiek bedacht die wel rekening hield met deze aspecten. Ondanks de bruikbaarheid kreeg dit landelijk weinig voet aan de grond. Bibliotheken vonden het veelal makkelijker om te praten over de jeugd, de volwassenen en de 65-plussers.

De Vereniging van Openbare Bibliotheken nam in 2007 een bureau in de arm dat moest zorgen voor een landelijke methode voor klantenindeling. Dit Project Mosaic is inmiddels ‘geslaagd’ voor volwassenen; de jeugd en jongeren zijn nu aan de beurt.

Brave Borsten & Mini Macho’s
Voor de segmentatie worden demografische kenmerken gekoppeld aan gegevens over levensstijl, levensvisie, mentaliteit, gedrag en transacties. Hieruit vloeien 44 voor de bibliotheek interessante klantengroepen voort, zoals: Gefortuneerde Landbouwers, Gedreven Doeners, Gefortuneerde Kosmopolieten, Familie Doorsnee, Brave Borsten, Contente Provincialen, Ordelijke Dorpsgenoten, Ruimdenkers, Krappe Kassen en Mini Macho’s. Herkent u zichzelf al ergens in?

Voorts worden de typen gekoppeld aan de postcode. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat mensen in dezelfde wijk ongeveer hetzelfde doen en denken. Want soort zoekt soort. U leest dus hetzelfde als uw buurvrouw, kijkt dezelfde programma’s en zit waarschijnlijk ook op tennis. Wat vindt u nou van deze redenering en systematiek?

Tot slot: mocht het toch zo zijn dat u hetzelfde eet als uw buren, dan is het maar te hopen dat deze vaak naar een restaurantje gaan :-).

Auteur

Rubrieken Overige

Trefwoorden ,

Reageren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

coded with care by codetikkers.nl, ontwerp IDA