BiebBlog

Vlissingen

Bibliotheekmedewerkers
aan het woord

17 februari 2010 @ 08:30 door | Geen reacties

Onderzoek bibliotheekinnovatie

aaa3Op 13 januari jl. presenteerde de Stichting Bibliotheek.nl (onderdeel van de Vereniging voor Openbare Bibliotheken) de resultaten van het marktonderzoek ‘Mogelijkheden en opportuniteiten van bibliotheekinnovatie’. De uitkomsten bieden vele aanknopingspunten voor bibliotheken in het algemeen en voor de ontwikkeling van digitale dienstverlening in het bijzonder.

Opzet
Het onderzoek kent een kwantitatief karakter en is landelijk uitgezet. In totaal hebben 2.000 personen hun medewerking aan dit onderzoek verleend (2% hiervan woont in Zeeland). Voorafgaand heeft een kwalitatieve toets plaatsgevonden door middel van persoonlijke interviews. De doelgroep betreft zowel leden als niet-leden en is door middel van een on-line vragenlijst bevraagd.

Speciale aandacht
In het onderzoek en de uitwerking van de resultaten is specifiek aandacht besteed aan jongeren (leeftijdscategorie14-18 jaar), allochtonen (in dit verband gedefinieerd als ‘zelf niet in Nederland geboren of een van de ouders is niet in Nederland geboren’) en zogenaamde ‘grijze leden’. Deze laatste categorie betreft personen die voornamelijk functionele bezoekers zijn (stappen binnen als ze iets nodig hebben) of de bibliotheek maar zelden bezoeken. Ze zijn meestal zelf ook geen lid, maar maken gebruik van het lidmaatschap van een familielid of kennis.

Enkele in het oog springende uitkomsten

  • Jongeren geven als voornaamste afhaakredenen na hun 18e aan: algemene boekenmoeheid (verplicht lezen op school), andere interesses (vrienden, sport, hobby), men moet betalen voor lidmaatschap en een deel gaat studeren (overstap naar universiteitsbibliotheek en minder tijd om boeken ter ontspanning te lezen).
  • De ‘grijze leden’ vinden van zichzelf dat ze te weinig naar de bibliotheek gaan om lid te worden en zien daar anderzijds het nut ook niet van in omdat zij via de kaart van een familielid of kennis toch toegang hebben tot de collectie van de bibliotheek;

De ideale bibliotheek

  • Zeer ruim aanbod waar je in kan rondkijken, maar die je wel op een snelle en efficiënte manier helpt om te vinden wat je zoekt;
  • Vooral vriendelijk (met een zekere bekwaamheid en intelligentie) en praktisch;
  • Onuitputtelijke bron tot ontdekken.

Zowel het kwalitatieve- als kwantitatieve onderzoek biedt interessante aanknopingspunten en handvatten en kan zeker dienst doen als een betrouwbaar referentiekader. Althans in mijn beleving. Geïnteresseerd? Hier kunt u de presentatie van de belangrijkste bevindingen downloaden en op uw gemak eens doorlezen.

Auteur

Rubrieken Algemeen

Trefwoorden ,

Reageren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

coded with care by codetikkers.nl, ontwerp IDA