BiebBlog

Vlissingen

Bibliotheekmedewerkers
aan het woord

6 april 2010 @ 08:08 door | Geen reacties

Auteursrecht of uitgeversbelangen?

auteurZoals een paar mooie dagen soms de lente kan aankondigen, zo duidt een reeks van opeenvolgende artikelen over e-books en e-readers volgens mij ook op een belangrijke omslag. De digitalisering van boeken komt op gang. We weten dat Google al jaren miljoenen boeken digitaliseert, maar dat is in Amerika. Dat betreft Engelstalige boeken. Maar ook in Nederland komt er op veel fronten echt iets op gang.

Bescherming
Misschien was nog wel het beste bewijs voor een echte omslag het bericht dat, thans demissionair, minister Plasterk onlangs te kennen gaf ook voor elektronische boeken naar een vaste boekprijs te willen. Als men zich gaat verdedigen is er blijkbaar iets aan de hand.  Gelukkig zei hij ‘misschien’, want een kunstmatig hoge boekprijs zou ons nog niet verder helpen. Digitale boeken hebben namelijk volgens mij één enorm voordeel: je kunt er altijd en overal onmiddellijk over beschikken. Maar als er 18 euro voor gevraagd wordt, is er nog steeds niet van vrije beschikbaarheid sprake.

Politiek
Deze week deed Groen Links van zich horen door in het concept verkiezingsprogramma te ageren tegen een downloadverbod. Dat zou juist impliceren dat iedereen zonder auteursrechtelijke bescherming informatie en cultuur kan halen van het Internet.  Het Platform Makers, waarin schrijvers en uitvoerende artiesten zijn verenigd,  ziet hierin een aanval op het auteursrecht. Zo betrekt iedereen stellingen en dreigen er dezelfde ontwikkelingen als sinds jaar en dag rond het downloaden van muziek. Over en weer vliegen argumenten en reacties, maar de consument haal alles digitaal van het net.

Vergoeding
Hoopgevend vond ik dat het Platform Makers duidelijk maakt dat zij helemaal niet voor een downloadverbod zijn, want zij willen graag zoveel mogelijk gelezen, beluisterd of bekeken worden. Ze willen alleen hun inkomstenbron niet zien verdwijnen. Als auteurs niet aan hun schrijven verdienen, moeten ze op een andere manier aan de kost komen en kunnen ze dus niet schrijven. Verarming van het aanbod is het gevolg. Het Platform concludeert dan ook dat ze willen meewerken aan download-methoden, mits zij daaraan een vergoeding overhouden.

Kassa
Als daar de discussie zich nu eens op zou toespitsen: een goede vergoeding aan de auteur, zodat hij/zij gestimuleerd wordt vooral verder te schrijven. Dan komen we echt niet aan een prijs van 18 euro per te downloaden boek, want nu ontvangen ze amper een euro per verkocht boek.
Als e-books in enorme aantallen gedownload gaan worden, omdat het gemakkelijk en goedkoop is, zullen auteurs er een groot voordeel aan hebben als die downloadvergoeding beperkt blijft tot dubbeltjes. Massa is immers kassa!

Auteur

Rubrieken Internet, Nieuws

Trefwoorden , ,

Reageren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

coded with care by codetikkers.nl, ontwerp IDA