BiebBlog

Vlissingen

Bibliotheekmedewerkers
aan het woord

27 april 2010 @ 08:09 door | Geen reacties

Mediawijs in tijden van nood

shutterstock_23844895Op het moment dat ik dit bericht schrijf zit ik – door de eigenwijsheid van een IJslandse vulkaan – al meer dan een week vast op mijn reisbestemming. In mijn geval is dat Washington DC.

Ik was daar ter gelegenheid van een inspirerend congres over de digitale bibliotheek. Bovendien had ik de kans om een workshop te geven over de strategie van onze bibliotheek op het vlak van mediawijsheid.

‘Mediawijsheid’ is een term die u misschien niet meteen iets zegt, maar het is wel een belangrijk speerpunt voor Bibliotheek Vlissingen, nu en in de toekomst.

Wat is mediawijsheid?
Mediawijsheid is voor Bibliotheek Vlissingen “het dragen van medeverantwoordelijkheid om onze doelgroepen verantwoord en gemotiveerd als consument en producent te leren omgaan met relevante soorten media. We willen zo optimale én gelijke kansen creëren, zodat iedereen informatiedeskundig kan worden.”

Om deze doelstelling te bereiken zetten wij strategisch in op enkele cruciale doelgroepen. Om een paar voorbeelden te noemen:

  • Kinderen (2-12 jaar): ondersteuning door het openen van mediatheken op basisscholen.
  • Jongeren (12-18 jaar) : structurele ondersteuning en aanwezigheid bibliotheek op het Scheldemond College.
  • Ouders en grootouders worden ondersteund via de scholen (ouderavonden, voorleescursussen, verteltas, sprookjeszolder e.d.).
  • Leerkrachten / docenten: ondersteuning op het vlak van het inzetten van Web 2.0-instrumenten op school, digitale lesbrieven.
  • Voor ouderen worden internetcursussen en introducerende bijeenkomsten voor b.v. e-readers gegeven.

Bovendien beschikt onze bibliotheek over verschillende gekwalificeerde mediacoaches, die oud en jong op maat begeleiden. In tegenstelling tot veel andere bibliotheken proberen wij dit te doen vanuit een vraaggerichte insteek met oog voor de behoeften van de diverse doelgroepen. Veeleer dan te kiezen voor een product- en of aanbodgerichte houding.

Waarom nu mediawijsheid?
Toen ik in de voorbije week twee keer te horen kreeg dat mijn vliegtuig geannuleerd was, werd me nogmaals duidelijk hoe belangrijk het is dat je je in een dergelijke chaotische situatie kunt beredderen. En dat is grotendeels omdat ik over de nodige vaardigheden beschik om – zelfs in tijden van nood – op zoek te gaan naar de juiste informatie op het juiste moment. En natuurlijk is ook een flinke dosis koelbloedigheid en creativiteit mooi meegenomen.

Gelukkig is uw bibliotheek zich terdege bewust van deze nood en daarom zetten wij  ons elke dag 100% in om u en uw dierbaren hierbij te ondersteunen.

Auteur

Rubrieken Educatie

Trefwoorden

Reageren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

coded with care by codetikkers.nl, ontwerp IDA