BiebBlog

Vlissingen

Bibliotheekmedewerkers
aan het woord

9 april 2010 @ 08:18 door | Geen reacties

Meerwaarde van een medische bibliotheek

Biomedische informatieSinds 1994 exploiteert de Bibliotheek Vlissingen een medische bibliotheek in het Ziekenhuis Walcheren, sinds 1 januari dit jaar omgedoopt tot Admiraal De Ruyter Ziekenhuis. Deze medische bibliotheek richt zich op het intensiveren en
optimaliseren van het gebruik van de medische en andere vakliteratuur bij de diverse kernactiviteiten van het ziekenhuis in Vlissingen.

De medische bibliotheek heeft primair een bemiddelende taak tussen vraag en aanbod van informatie. Behalve een raadpleeg- en informatiefunctie kan men klanten ook verwijzen naar andere passende informatievoorzieningen.

Daarnaast speelt de bibliotheek een rol bij het zelfstandig en zelfredzaam maken van gebruikers. Het belang van goed vakliteratuur leren zoeken en selecteren kan niet genoeg worden onderstreept. Via cursussen en instructies kan de medische bibliotheek aandacht geven voor informatievaardigheden en het een plaats geven binnen de patiëntenzorg en het onderwijs.

Verpleegkundige specialisten
Een medische bibliotheek is er niet alleen voor artsen, maar ook voor verpleegkundigen die zich in steeds toenemender mate gaan specialiseren, bijvoorbeeld: diabetesverpleegkundigen, hartfalenverpleegkundigen, oncologieverpleegkundigen en nurse practitioners.

Een nurse practitioner is een gespecialiseerd verpleegkundige die daarna verder is opgeleid om ook medische taken uit te voeren. De nurse practitioner brengt de klachten van patiënt in kaart, voert onderzoeken uit en vraagt zonodig vervolgonderzoek aan. Daarnaast geeft zij informatie over de behandeling en kunnen patiënten bij haar terecht met vragen. Zij staat altijd onder supervisie van een medisch specialist.

De medische bibliotheek wil stimuleren dat verpleegkundigen in hun dagelijkse werk en tijdens de uitvoering van kwaliteitsprojecten sneller gebruik maken van literatuur. Opmerkelijk feit is dat de bibliotheek daarbij steeds vaker met verpleegkundigen wordt geconfronteerd, die in het kader van hun opleiding tot verpleegkundig specialist zelf literatuur willen zoeken, maar niet weten waar te beginnen.

Workshops
Daarom organiseert de bibliotheek voor deze verpleegkundigen met enige regelmaat op verzoek een workshop ‘Evidence based literatuur zoeken in biomedische databanken’. Verder biedt de bibliotheek instructies aan en worden verpleegkundigen begeleid bij literatuuronder­zoek. Instructie in het gebruik van bronnen en vaardigheden in het ontwikkelen van zoekstrategieën.

Afgelopen jaren heeft deze bemoeienis blijkbaar haar vruchten afgeworpen. Na veel ‘geploeter’ in PubMed en het doorworstelen van bergen – door de bibliotheek geleverde – vakliteratuur, hebben nu al verschillende verpleegkundig specialisten hun opleiding succesvol afgerond.

Toekomst
Met het vertrek van het ziekenhuis uit Vlissingen, gaat de Bibliotheek Vlissingen kijken of de dienstverlening aan het ziekenhuis anders vormgegeven kan worden. Het is toch jammer wanneer  een in ruim 15 jaar opgebouwde dienstverlening zou verdwijnen, zeker als de behoefte aan een baken en wegwijzer naar goede medische informatie blijft bestaan.

In de wereld van de wetenschappelijke informatie ligt steeds sterker de nadruk op digitale producten en diensten. Dit betekent een verschuiving van een fysieke collectie richting een meer virtuele dienstverlening, zoals: elektronische toegang tot een e-collectie (e-books/e-journals), gepersonaliseerde attenderings- en nieuwsdiensten, virtueel loket voor vraagafhandeling en documentleverantie, en online instructie van informatie- en zoekvaardigheden. Het is niet eenvoudig om hieraan als kleine bibliotheek invulling te geven.

De waardering die we regelmatig van onze klanten krijgen is daarbij zeker een motivatie om er iets moois van te maken!

Reageren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

coded with care by codetikkers.nl, ontwerp IDA