BiebBlog

Vlissingen

Bibliotheekmedewerkers
aan het woord

5 mei 2010 @ 08:10 door | 2 reacties

Commotie rond olijfboeren

expoBibliotheek Vlissingen heeft een lange traditie als het gaat om het samen met anderen organiseren van exposities en podiumactiviteiten. Op onze website wordt hiervan steeds een actueel overzicht gegeven. Zo organiseert de bibliotheek bijvoorbeeld thema-, schrijvers- en discussieavonden en ondersteunt zij debatten. Tot deze podium- en forumfunctie kunnen ook gemeentelijke informatieavonden gerekend worden. De bibliotheek biedt derden de mogelijkheid om van deze faciliteiten gebruik te maken.

De afgelopen maanden is er bij een aantal bibliotheken in het land commotie ontstaan over de aard of inhoud van dergelijke activiteiten. Zo werd in Haarlem geëist dat een expositie over Palestijnse olijfboeren weggehaald zou worden, omdat hier een eenzijdig beeld van de problematiek in het Midden-Oosten werd gegeven. In een andere bibliotheek moesten enkele foto’s verwijderd worden, omdat ze als aanstootgevend ervaren werden.
Om zulke discussies over activiteiten van Bibliotheek Vlissingen te voorkomen, willen we een heldere visie formuleren waarin aangegeven wordt welke positie de bibliotheek ten opzichte van controversiële thema’s inneemt of mag innemen.

Meerledige functie
De functie van podium of debat van de bibliotheek is meerledig:
– het uitwisselen en verrijken van informatie over actuele onderwerpen en opinies;
– het overdragen van cultuur;
– het inspireren van burgers.

Met deze functie wordt er een plek gegeven voor wat er in Vlissingen leeft en om dat publiek betekenis te geven. De vorm waarin dat gebeurt, kan uiteenlopen van debat, filmvertoning tot discussies op de website.
De bibliotheek biedt hiermee een neutrale plek waar mag worden gelogen en de waarheid gesproken.  Deze neutrale plek bevindt zich in het publieke domein en is van de Vlissingers. Alle stromingen en (politieke) partijen, voor zover niet commercieel, kunnen er gebruik van maken.

Verantwoordelijkheid
Wij zijn verantwoordelijk voor de keuze van de activiteiten en hebben een verantwoordelijkheid voor het verloop ervan. Groepen, instanties of activiteiten van derden kunnen worden geweerd wanneer wij van mening zijn dat die niet passen binnen onze doelstelling en de functie van het podium/forum. Daarnaast: de inhoud en uitvoering van een activiteit dient binnen de grenzen te vallen van wat algemeen als betamelijk ervaren wordt.

Tegengeluid
De bibliotheek is niet verantwoordelijk voor wat iemand zegt tijdens een lezing of discussie. Dat is zij namelijk ook niet voor wat in boeken of tijdschriften beweerd wordt. Natuurlijk kunnen presentaties als eenzijdig of voor sommigen kwetsend ervaren worden, maar dan biedt de bibliotheek bij voorkeur gelegenheid voor een tegengeluid, in plaats van de uitingen te verbieden. Dat hoort bij een democratie en een instelling in het publieke domein.

Daar waar twijfel bestaat over de vraag of een activiteit wel of niet kan, wordt die twijfel hardop verwoord, besproken, gewogen en uiteindelijk besloten door het management van de bibliotheek.

Deze visie op, wat ook wel de ontmoetingsfunctie van de bibliotheek genoemd wordt, dient verder uitgewerkt te worden. Ik ben heel benieuwd welke ideeën u hierover hebt.

Auteur

Rubrieken Activiteiten

Trefwoorden ,

Reageren

2 thoughts on “Commotie rond olijfboeren

 1. PeterS schreef:

  Beetje tegenstrijdig stukje als je het mij vraagt. De opgesomde functies (uitwisselen, overdragen en inspireren) biedt eigenlijk ruimte voor van alles. Voor zover het binnen de grenzen van de wet valt, verzin ik er dan zelf maar bij.

  Maar commerciële partijen worden uitgesloten. Hoe definieer je commercieel? Als Greenpeace iets komt vertellen met het doel donateurs te winnen, zijn ze dan niet commercieel bezig?

  En verder lees ik “wanneer wij van mening zijn dat die niet passen binnen onze doelstelling en de functie van het podium/forum”. Maar die functie was al bijna allesomvattend, dus dat maakt dat deze selectie door de bibliotheek subjectief genoemd mag worden. Voor een partij lijkt het me vooraf onmogelijk om in te schatten of een activiteit wel of niet wordt toegestaan, vooral vanwege de hele ruime beschrijving van functie.

  Tenslotte staat er weer dat de bibliotheek niets verbied, maar een tegengeluid wil bieden. Tenzij het management weer anders beslist.

  Kortom, eigenlijk weten jullie het zelf ook niet helemaal. Ik ook niet trouwens, dus wellicht moeten de ambities worden bijgesteld en de aandacht worden verlegd naar de core-business van een bibliotheek.

 2. Kees Hamann schreef:

  Bedankt PeterS voor jouw reactie. Jouw en mogelijk andere reacties kunnen ertoe bijdragen dat we in openheid tot een goede -niet tegenstrijdige- afbakening kunnen komen. Wordt vervolgd dus!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

coded with care by codetikkers.nl, ontwerp IDA