BiebBlog

Vlissingen

Bibliotheekmedewerkers
aan het woord

23 juli 2010 @ 08:57 door | Geen reacties

De Schelde in Wikipedia

scheldeZo langzamerhand begint het project Wiki Loves Bieb ook anderen te raken. Niet alleen  uit nieuwsgierigheid, maar na enige uitleg ontstaat ook enthousiasme voor het project. Met een grote advertentie in De Bode, een radio-interview bij Cool FM, dit blog en een eigen website sijpelt zo nu en dan naar buiten waar we nu nog achter de schermen mee aan het werk zijn.

Erfgoed
Op 1 juli is een bijeenkomst geweest met erfgoedinstellingen die betrokken zijn bij geschiedeniszeeland.nl. Namens Wikimedia Nederland heeft Hay Kranen uit de doeken gedaan hoe de organisatie in elkaar steekt. Uit een steekproefje, aan het begin van zijn betoog, bleek dat het gezelschap een goede vertegenwoordiging is van het grote publiek. Op de vraag van Hay wie Wikipedia kent, stak bijna iedereen de vinger op en op de vraag wie actief één of meerdere onderwerpen geplaatst of bewerkt had: bijna niemand.

Huisstijl
Nu ligt het ook in de lijn van de verwachting dat professionele organisaties met veel kennis in huis zich vooral bezighouden met hun eigen strategie. Die is vaak in relatie met de eigen wijze van informatieverstrekking of gebonden aan de filosofie of richtlijnen van een overkoepelende organisatie. Bovendien zijn erfgoedinstellingen met roerende collecties vaak nog aan het zoeken hoe het nou zit met de rechten. Kunnen we collectie zomaar in een vrije encyclopedie plaatsen? Wordt het, omdat iedereen dat dan weer kan veranderen, geen ratjetoe?

Vragen?
Op de website van Wikmedia Nederland staan bijna alle antwoorden. En het was een opsteker dat een van de deelnemers een lans brak door te stellen dat veel artefacten in historische musea, publiek bezit zijn. Anderen waren in eerste instantie nog huiverig, omdat door hen veel aandacht is besteed aan bijvoorbeeld de eigen website en vroegen zich af of samenwerking met Wikipedia niet leidt tot scherpe daling van het aantal bezoekers daarvan. Niets blijkt minder waar!
Wikipedia is immers een encyclopedie en in die zin een heel ander soort medium dan een website waarop op heel andere wijze geschiedenisitems kunnen worden verwoord. In tegenstelling tot Wikipedia, die eenduidig en zakelijk is in presentatie, kan op een eigen website wel de identiteit van een erfgoedinstelling of een onderwerp als de geschiedenis van Zeeland door een passende vormgeving worden geaccentueerd. Maar vaak is daar geen plaats om veel individuele objecten toe te lichten. En dat kan dus weer prachtig in Wikipedia.

Samenwerking
Na afloop wezen de neuzen dezelfde kant uit. Als speerpunt is eensgezind gekozen om aan te sluiten bij de ontwikkelingen rondom het Scheldekwartier en de geschiedenis van de werf De Schelde. Dat is in Vlissingen een hot item en er is veel, nog heel veel meer over te melden dan nu is te lezen in Wikipedia!

Reageren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

coded with care by codetikkers.nl, ontwerp IDA