BiebBlog

Vlissingen

Bibliotheekmedewerkers
aan het woord

22 juli 2010 @ 09:29 door | Geen reacties

Klinkt saai, maar is het waard

schema

Deze week vond in onze bibliotheek een zogenaamde ‘positiebepaling’ op basis van het INK-managementmodel plaats. Het INK-model is een breed gebruikt managementmodel, en is bedoeld voor organisaties om een zelfevaluatie uit te voeren.

Bibliotheek Vlissingen heeft eerder in de jaren 2002 en 2006 ook d.m.v. het INK-managementmodel bepaald wat het kwaliteitsniveau van onze organisatie feitelijk is.
Het model maakt gebruik van tien aandachtsgebieden die bepalend zijn voor het succes van een organisatie: leiderschap, strategie en beleid, personeelsmanagement, middelenmanagement, procesmanagement, klanten, personeel, maatschappij, ondernemingsresultaten,  verbeteren en vernieuwen.

Klinkt saai, maar door deze onderwerpen te analyseren, krijgt een organisatie een scherp beeld van de ontwikkelingsfase waarin zij verkeert.

Van activiteiten naar processen
Waar de bibliotheekorganisatie in 2002 nog in een voornamelijk activiteitgeoriënteerde fase zat, groeiden wij in de vier jaar daarna naar de tweede fase, de procesgeoriënteerde fase.
In de eerste activiteitgeoriënteerde fase streeft iedereen ernaar zo goed mogelijk het werk zo goed mogelijk te doen, het gaat hierbij om de kwaliteit in de eigen werksituatie. In de procesgeoriënteerde beheerst men de afzonderlijke stappen in het werkproces. De bijbehorende taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden liggen vast. Of wij vanaf 2006 gegroeid zijn naar de derde procesgeoriënteerde fase is nog maar de vraag, hoewel ik een vermoeden heb.

Interviews
De huidige INK-positiebepaling heeft net als de voorgaande keren plaatsgevonden onder begeleiding van Lebbink Consult. Door middel van interviews met uitvoerende medewerkers uit de clusters klantcontact, klantcontact mediatheken, advies, ondersteuning en communicatie en het managementteam, wordt een derde positiebepaling vastgesteld. Binnenkort zijn wij weer zodanig opgefrist, dat ik zeker weet dat de conclusie die Lebbink Consult trekt, ons steunt in het nemen van belangrijke beslissingen ter verbetering van de kwaliteit van de bibliotheek.

Procesgeoriënteerd?
In de procesgeoriënteerde fase gaat het over de manier waarop geprobeerd wordt zowel de interne als externe processen verbeterd te verbeteren. Voor de klant en al helemaal niet zichtbaar vanaf dit blog, is het gegeven dat hier achter de schermen hard aan gewerkt wordt.
Ik hoop dan ook dat in de loop van 2011 dit wél zichtbaar zal zijn, voor zowel fysieke als digitale klanten.

Auteur

Rubrieken Overige

Trefwoorden ,

Reageren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

coded with care by codetikkers.nl, ontwerp IDA