BiebBlog

Vlissingen

Bibliotheekmedewerkers
aan het woord

2 augustus 2010 @ 07:53 door | 2 reacties

Ik ben sprakeloos!

bekende-nederlandersAchtentwintig bekende Nederlanders deden deze maand een indringend beroep op de informateurs van het nieuwe kabinet om serieus werk te maken van het probleem van de laaggeletterdheid. Anderhalf miljoen Nederlanders kunnen namelijk onvoldoende of helemaal niet lezen en schrijven.

In een paginagrote oproep aan het kabinet-in-wording verklaren de BN-ers dat zij sprakeloos zijn over het feit dat één miljoen mensen geboren en getogen in Nederland, een half miljoen die als immigranten kort of lang geleden hiernaartoe zijn gekomen én ook een schrikbarend groot aantal kinderen kampt met een te grote leesachterstand om mee te kunnen komen op school.

Per jaar verlaten ruim 40.000 kinderen de basisschool met een leesachterstand van twee jaar. De in het Forum van A tot Z verenigde prominente Nederlanders roepen het kabinet op vóór 2014 het aantal laaggeletterden te doen halveren. En daar ben ik op mijn beurt weer sprakeloos van!

Hartverwarmend
Het is natuurlijk fantastisch te vernemen dat zo’n schare prominenten begaan is met dit ingrijpende maatschappelijke probleem. Zij weten als geen ander, zo verzekeren zij ons, hoe belangrijk een goede beheersing van lees- en schrijfvaardigheden is om mee te kunnen doen in de samenleving. Maar ik sta ervan versteld dat zij serieus menen dat dit probleem in één kabinetsperiode te halveren is.

Natuurlijk, het ware te wensen dat…. Maar word je dan nog serieus genomen? En dat dit serieus genomen moet worden, staat als een paal boven water. Waarom dan zo sceptisch?

Onderzoek
Bibliotheek Vlissingen is een aantal jaren geleden intensief betrokken geweest bij onderzoek naar laaggeletterdheid en de aanpak daarvan in de regio Overijssel. Daarbij kwamen onze onderzoekers in contact met organisaties die soms al tien jaar intensief met laaggeletterden in contact waren om hen te helpen de leesachterstand weg te werken. Met de grootst mogelijke moeite was 5% van de beoogde doelgroep bereikt en lang niet iedereen had de cursussen met succes doorlopen.
Wellicht zou de aanpak verbeterd kunnen worden en misschien kunnen er ruime budgetten beschikbaar komen, maar het resultaat tien maal overtreffen lijkt me een sprookje. Het probleem is veel te ingrijpend, de doelgroep verbergt dit tekort en wil vaak niet geholpen worden, bijvoorbeeld uit schaamte of omdat men ‘zich wel weet te redden.’

prinses-laurentienConstructief
Ik wil deze oproep natuurlijk niet de grond in boren, want dit initiatief van Stichting Lezen, die beschermvrouwe Prinses Laurentien terecht de noodklok liet luiden, wijst ook op de grote groep scholieren, die met onvoldoende kwaliteiten van school gaat. Bijna de helft van de schoolverlaters basisonderwijs haalt voor de laatste Cito-toets geen voldoende voor begrijpend lezen. Technisch lezen gaat dan wel, maar iets met het gelezene doen niet.

Bibliotheek Vlissingen is doende op alle basisscholen van Vlissingen een mediatheek in te richten om het onderwijs te helpen hieraan iets te doen. Over vijf jaar moeten er geen ongeletterde kinderen meer van school gaan, dan daalt het aantal laaggeletterden in ons land binnen tien jaar met een derde!

Dat klinkt niet zo stoer, maar is wel realistisch als alle bibliotheken in staat gesteld zouden worden steun aan het onderwijs te geven. Door de bezuinigingen dreigt echter het omgekeerde. Misschien kropen wel om die reden al die BN-ers in de pen?

Auteur

Rubrieken Educatie

Trefwoorden

Reageren

2 thoughts on “Ik ben sprakeloos!

  1. Erik van Beek schreef:

    Volgens mij bedoelt u Stichting Lezen & Schrijven. Leuke blog trouwens! Goed dat bibliotheken meedenken met de kwaliteit van het onderwijs.

  2. Beste Erik,
    Ik vind het een heel magere reactie voor een beleidsdenker zoals jij. Met vele grote namen en soms met grote projecten (overigens goed voor de aandacht) blazen we veel problemen op en vergeten behoorlijke support te geven aan instellingen zoals bibliotheken die met grote inzet en know how maar met weinig middelen bijdrage leveren aan ontwikkeling van mensen met taalachterstand. Ik ben het met Kees Hamann eens: het is werk van lange adem, ik weet dat uit ervaring bij vluchtelingenwerk.
    Ik vrees dat met 19 miljard bezuinigingen (de gemeenten en provincies komen daar nog bij) de bibliotheken fors moeten gaan inleveren. Belangrijk dat we ons realiseren dat problemen met taalachterstand daar alleen maar groter mee worden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

coded with care by codetikkers.nl, ontwerp IDA