BiebBlog

Vlissingen

Bibliotheekmedewerkers
aan het woord

13 september 2010 @ 08:19 door | Geen reacties

Kunst van Lezen geëvalueerd

kunst-van-lezen1Kunst van Lezen (KvL) is een nationaal leesbevorderingsproject dat bestaat uit de volgende programmalijnen: ‘Proef met BoekStart in Nederland’, ‘Faciliteren bibliotheek binnen pilots taalachterstanden’, ‘Kennismaking cultuurhistorische canon’ en ‘Landelijk dekkende voorziening van netwerken’.

Het lijdt geen twijfel dat lezen een onmisbare vaardigheid in de samenleving is. Reden voor de overheid om het project zwaar te subsidiëren; reden voor Bibliotheek Vlissingen om te participeren in het programma voor Vlissingse basisscholen, maar ook in te zetten op het voorschoolse leesprogramma Boekstart.

KvL op het Kompas
Voor KvL dienen scholen in te tekenen. Niet iedere school komt in aanmerking, bijvoorbeeld wanneer geen sprake is van een taalachterstand. In 2008 is het verzoek van Het Kompas gehonoreerd en is gestart met de pilot voor taalachterstand. In 2009 en 2010 zijn de ontwikkelingen geëvalueerd, waardoor goed inzicht bestaat in de vorderingen en het welslagen.

KvL een succes
Uit de meting in 2010 onder leerlingen van groep 5 tot en met 8 blijkt, dat 64% het lezen van verhalen leuker is gaan vinden. Verder is 61% ook daadwerkelijk meer gaan lezen. Tot slot is 36% meer boeken gaan lezen om meer te weten te komen over een bepaald onderwerp.

Toekomst KvL
KvL wordt inmiddels aangeboden in en via de in de school gevestigde mediatheek. Dit ondermeer omdat leesbevordering het meest effectief is bij een doorlopend aanbod van ondersteunende en bij het taalonderwijs aansluitende activiteiten. En dit is het meest praktisch te organiseren vanuit een bibliotheek op school. Landelijk blijft KvL gewoon bestaan; in Vlissingen zal steeds meer sprake zijn van een integratie in het toenemende aantal mediatheken op basisscholen.

Auteur

Rubrieken Dienstverlening, Educatie

Trefwoorden

Reageren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

coded with care by codetikkers.nl, ontwerp IDA