BiebBlog

Vlissingen

Bibliotheekmedewerkers
aan het woord

1 oktober 2010 @ 08:00 door | Geen reacties

Onderzoek Themadossiers (2)

plaatje-1e-artikel-onderzoek-themadossiersMedio juli berichtte ik in mijn artikel ‘Onderzoek Themadossiers (1)’ over een onderzoek naar de aantrekkelijkheid van een nieuwe dienst van de bibliotheek, te weten Themadossiers. Een studie in samenwerking met de Universiteit van Tilburg.

Tijdens het kwantitatieve gedeelte van het onderzoek werden mensen, na het zien van een aantal Themadossiers op de computer, gevraagd een enquêteformulier in te vullen. Ter plekke reageerden de ondervraagden meestal positief op de ervaring met de dossiers, maar de definitieve uitslag van het onderzoek moest natuurlijk uitsluitsel geven over de interesse voor onze nieuwe dienstverlening.

Onderzoeksvraag
Centrale vraag in het onderzoek was: ‘Hebben potentiële gebruikers van Themadossiers de intentie de dossiers te gaan gebruiken en welke factoren bepalen de intentie tot gebruik?’. Als beïnvloedende kenmerken werden onderscheiden: ‘informatiezoekgedrag’, ‘gebruik openbare bibliotheek’ en ‘adoptiebereidheid ten aanzien van nieuwe diensten’.

Analyse bevestigde de beïnvloedende karakteristieken: de kans dat een persoon gebruik gaat maken van Themadossiers neemt toe naar mate men meer intrinsiek gemotiveerd is informatie te zoeken, men een positievere attitude heeft ten aanzien van de bibliotheek en het gebruik daarvan, en naarmate Themadossiers gemakkelijker in gebruik zijn en zichtbare pluspunten opleveren ten opzichte van andere diensten.

Uitslag
De resultaten laten zien dat ruim 61% van de respondenten het voornemen heeft om Themadossiers te gaan gebruiken; slechts 8% heeft geen interesse. Voorts geeft 70% aan deze nieuwe dienst van de bibliotheek zeker te zullen aanbevelen bij anderen. Twee goede uitslagen, waar de bibliotheek stiekem al op rekende.

De indirecte vraag die ik in het vorige artikel stelde is hiermee beantwoord: GO! …… en hopen dat het feitelijk gedrag van mensen ook gaat overeenkomen met het voorgenomen…

Auteur

Rubrieken Dienstverlening

Trefwoorden ,

Reageren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

coded with care by codetikkers.nl, ontwerp IDA