BiebBlog

Vlissingen

Bibliotheekmedewerkers
aan het woord

4 oktober 2010 @ 08:12 door | Geen reacties

Zwaar weer op komst

stormHet ontgaat niemand dat gemeenten moeten bezuinigen. Daarbij laten zij de openbare bibliotheken niet ongemoeid. Onlangs is intensief onderzoek (‘Een krimpend perspectief’) gedaan naar de gevolgen vankortingen voor het landelijk bibliotheekstelsel. Het bibliotheekwezen wordt geconfronteerd met reeds vastgestelde en aangekondigde bezuinigingen. In de periode 2010-2013 krijgt 93 % van de bibliotheken te maken met een korting op de subsidie. De hoogte van de bezuinigingen varieert van 1% tot 24% van de subsidie.

Bibliotheken die met bezuinigingen geconfronteerd worden, kijken in de eerste plaats in hoeverre verbetering van de bedrijfsvoering de voorgenomen bezuiniging kan opvangen. Daarnaast gaan veel bibliotheken over tot verhoging van de tarieven. Veel bibliotheken overwegen het sluiten van vestigingen en het afstoten van gebouwen. De laatste variant gaat ervan uit dat het hebben van gebouwen en vestigingen niet noodzakelijkerwijs tot de kern van het bibliotheekwerk hoort en dat er misschien slimmere manieren zijn om het bibliotheekwerk naar de mensen toe te brengen.

Vooruitstrevend
Vanuit deze gedachte is niet eens een centrale vestiging perse noodzakelijk. De functies van de bibliotheek kunnen dan ondergebracht worden en aanhaken bij andere voorzieningen, zoals scholen, verzorgingstehuizen en wijkcentra. Laat dit laatste voor Bibliotheek Vlissingen een geruststellende gedachte zijn. Zij heeft immers door de stad diverse vestigingen verspreid. In diverse basisscholen zijn mediatheken ingericht, met het streven alle Vlissingse basisscholen hiervan te voorzien. In woonzorgcentrum Ter Reede is op de begane grond een mooie ruimte ingericht als bibliotheek en in het gebouw van Stichting Majoraat is een bibliotheekvoorziening waar gretig gebruik van gemaakt wordt. In die zin is Bibliotheek Vlissingen vooruitstrevend te noemen.

Waartoe zijn bibliotheken op aarde?
Als gevolg van de bezuinigingen staat de inhoudelijke invulling van het bibliotheekwerk ter discussie. Zowel bibliotheken als de bijbehorende gemeenten stellen zich vaak opnieuw de vraag ‘waartoe zijn bibliotheken op aarde’, waarbij twee zeer verschillende antwoordrichtingen naar voren komen. De ene richting is het zich beperken tot de meest basale taken van de bibliotheek, als het ware back to the roots. Met andere woorden, zonder ‘franje’ het aanbieden van zaken die alleen te maken hebben met (leren) lezen.

Unheimisch gevoel
De andere richting die bibliotheken kiezen als antwoord op drastische bezuinigingen, is het zoeken naar zeer vernieuwende (en goedkopere) vormen van bibliotheekwerk. Daarbij wordt naast het afstoten van gebouwen ook gedacht aan het opgeven van aspecten van bibliotheekwerk waarnaar over tien jaar (ik denk zelfs eerder) geen vraag meer is. Gedacht wordt zelfs aan het stoppen met uitlenen van boeken en informatieverstrekking geheel anders vorm te geven. Natuurlijk geeft dit de meest traditionele bibliotheekgebruiker- en medewerker een unheimisch gevoel en is dit voor hen een onacceptabel gedachtegoed.

Ook boven Bibliotheek Vlissingen hangen donkere bezuinigingsdonderwolken. Een fikse korting op de begroting wordt verwacht.  Ter voorbereiding op een formele bezuinigingsopdracht die zeer binnenkort plaatsvindt, onderzoekt de bibliotheekorganisatie de hiervoor beschreven uiterste denkrichtingen op realiteit en haalbaarheid. Dat ook het Vlissingse openbare bibliotheekaanbod drastisch zal veranderen, maar ook verbeteren, mag met dit verhaal duidelijk zijn.

Wordt vervolgd.

Auteur

Rubrieken Nieuws

Trefwoorden ,

Reageren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

coded with care by codetikkers.nl, ontwerp IDA