BiebBlog

Vlissingen

Bibliotheekmedewerkers
aan het woord

10 november 2010 @ 08:25 door | Geen reacties

Van uitstel komt afstel

baby-2-0Deze week was het weer mijn beurt om een nieuwe bijdrage aan dit blog af te leveren.

Inspiratie om te komen tot een interessant, uit het bibliotheekleven gegrepen blogpostje, moest echter uit mijn tenen komen. Dit als gevolg van een woelige tijd van verwerking van een naderende bezuinigingsopdracht voor de bibliotheek. De blogredacteur was echter zeer schappelijk en kwam een paar keer achtereen tegemoet aan mijn behoefte tot respijt.

Zo tactisch mogelijk deed ik in een tekstje verslag van de wijze waarop de bibliotheeksector paniekerig reageert op het zwaard van Damocles. Volgens prognose verdwijnt namelijk een derde van de bibliotheken als de huidige bezuinigingsplannen in gemeenten doorgang vinden.

Blogpostje weg

‘Van uitstel komt afstel’, leidde uiteindelijk tot een mysterieuze verdwijning van mijn concepttekst voor het blogbericht. Vandaag wilde ik het afschrijven, om plots tot de constatering te komen dat mijn concepttekst geem plek meer innam in mijn computergeheugen. Ra ra? Naar alle waarschijnlijkheid is het document verloren gegaan tijdens het verwisselen van oude pc’s naar nieuwe.

Nieuwe pc’s in deze tijd van besparingen? Ik kan u geruststellen, het is een gevolg van een onderhoudscontract met de leverancier en bovendien waren de pc’s door noeste arbeid aan slijtage onderhevig.

Nieuw leven?

Bezuinigingen en Bibliotheek Vlissingen, eigenlijk geen leuk onderwerp. Al maanden bereiden het managementteam, het bibliotheekbestuur en andere betrokkenen zich voor op hoe de Vlissingse bibliotheek een fors bedrag op haar begroting kan besparen. Er gaan geluiden dat bezuinigingen opgelegd worden door cultuurbarbaren. Persoonlijk heb ik daar een mening over die in dit blog verder niet relevant is. Wat ik echter wel relevant vind, is uit hoofde van mijn functie ‘het hoofd koel te houden’ en de realiteit onder ogen te zien.

Met andere woorden, Bibliotheek Vlissingen neemt haar verantwoordelijkheid om op een bedrijfseconomisch verantwoorde wijze om te gaan met financiële schaarse. In dit kader dus beslist geen sprake ‘van uitstel komt afstel’, maar een nieuw motto: ‘Besparen, blijven bestaan en voorzien aan de behoeftes van morgen’.

Last but not least: vandaag mocht een collega een groot geluk ondervinden door moeder te worden van een gezonde dochter, met een prachtige naam. Veel belangrijker dan wat voor financieel onderwerp dan ook.

Auteur

Rubrieken Dienstverlening

Trefwoorden

Reageren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

coded with care by codetikkers.nl, ontwerp IDA