BiebBlog

Vlissingen

Bibliotheekmedewerkers
aan het woord

15 december 2010 @ 08:22 door | Geen reacties

Mediawijsheid vergt algemene ontwikkeling

Afgelopen donderdag en vrijdag kwamen honderden bibliotheekdirecties, beleidsambtenaren en politici in Maastricht bijeen om zich te informeren over vernieuwingsprocessen in het bibliotheekwerk. Daarbij stond ook het mediatheekwerk van Bibliotheek Vlissingen in de belangstelling.

Bibliotheek Vlissingen brengt de komende jaren op alle scholen voor basis- en voortgezet onderwijs een mediatheek, die begeleid wordt door een mediathecaris. Doel daarvan is kinderen dagelijks te ondersteunen bij hun taalontwikkeling (met name kinderen van 2 tot 7 jaar), ter bevordering van hun leesplezier (voor kinderen van 6 tot 11 jaar) en ter begeleiding van hun omgang met informatie en (digitale) media.
In slechts een paar gemeenten zien we zo’n intensieve samenwerking tussen scholen en bibliotheek, dus de vraag richtte zich duidelijk op het waarom.

Bibliotheekjes in scholen
Vlissingse scholen krijgen bibliotheekjes, omdat taalontwikkeling, leesplezier en informatiegebruik van enorm groot belang zijn voor de ontwikkeling van kinderen. Bibliotheken, die niet in de school zitten, begeleiden dit soort aspecten soms ook wel, lezende-kinderenmaar dan alleen af en toe projectmatig of door kisten met boeken op school af te leveren.
Tijdens het congres werd benadrukt dat kinderen alleen optimaal met taal en media kunnen omgaan als zij teksten ook goed kunnen begrijpen, als ze die ook echt willen benutten en als ze de mogelijkheden van verschillende media goed kunnen onderscheiden en gebruiken. Dat soort dingen leer je niet even op een achternamiddag. Het is te vergelijken met algemene ontwikkeling. Dat is ook niet in enkele lesjes bij te brengen, maar vraagt jarenlange aandacht en begeleiding.

Het effect van een goed gestructureerd programma voor mediawijsheid blijkt echter opvallend. Bibliotheek Vlissingen heeft nu drie jaar ervaring met mediatheken op basisscholen en de resultaten zijn bepaald om over naar huis te schrijven: boeken en andere bronnen worden in veelvoud meer gebruikt en het leesplezier is verdrievoudigd.

Reden genoeg om dit beleid krachtig door te zetten en met andere bibliotheken samenwerking te zoeken om succesvolle diensten onderling uit te wisselen.

Auteur

Rubrieken Overige

Trefwoorden ,

Reageren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

coded with care by codetikkers.nl, ontwerp IDA