BiebBlog

Vlissingen

Bibliotheekmedewerkers
aan het woord

17 januari 2011 @ 08:35 door | Geen reacties

Bibliotheek Vlissingen scheurt zich los

foto-scheurkalenderEigenlijk wilde ik het in dit bericht niet over bibliotheekbezuiniging hebben. Het ging er echter de afgelopen week uitvoerig over

Dagelijks scheurde ik een blad los van mijn ‘Scheur je los in 2011’-kalender. Om voor die dag  een wijze spreuk te lezen. Iedere dag vertegenwoordigde een kern van waarheid die voor de bibliotheek van toepassing is:

10 januari
Niets is vanzelfsprekend totdat iemand er zich erbij neerlegt.

In tegenstelling tot wat door sommige bibliotheekmedewerkers en klanten ervaren wordt: voor het voortbestaan van openbare bibliotheken is niets meer vanzelfsprekend. Goedkoper werken, reorganisatie en verbetering van het Vlissingse bibliotheekwerk, dat is wat ons in ieder geval te doen staat. Zó de orde van de dag.

11 januari
Met cultuur wordt vaak bedoeld: hardnekkig gedrag dat onderling niet gecorrigeerd wordt.

Bibliotheek Vlissingen zal in de toekomst staan voor wat zij waard is in de samenleving. Dat vraagt een forse cultuuromslag. Over cultuuromslag kan lang en breed over gesproken worden. Cultuuromslag vindt pas plaats door eraan te beginnen en te doen. Wij gaan het doen.

12 januari
Een goed leidinggevende zie je niet, want die staat achter zijn medewerkers

Enkele medewerkers ervaren het verwerken van de bezuinigingsopdracht en hierdoor onderbreken van de normale gang van zaken, min of meer als een crisis. Begrijpelijk, als er wereldwijd sprake is van financiële crisis, heeft dit ook invloed op individueel niveau. Wat ik er mee wil zeggen, zonder draagvlak en medewerking van bibliotheekpersoneel, is de bibliotheek nergens meer.

13 januari
Mensen overschatten wat in de komende drie jaar zal veranderen en onderschatten wat er in de komende tien jaar zal veranderen.

Mijns inziens een waarheid als een koe. Vandaag ging het in de bibliotheek over razendsnelle ontwikkelingen op Web 2.0 gebied en de functie van sociale netwerken hierin. Sommigen zeggen ‘het valt wel mee’. Ik denk dat als Bibliotheek Vlissingen zich hier niet heel snel in mee ontwikkelt, de bibliotheek er over tien jaar niet meer is.

14 januari
Als ‘U’ een beleefdheidsvorm is, is ‘jij’ dan onbeleefd?

Afgelopen week stelde ik enkele collega’s voor elkaar voortaan niet meer te tutoyeren. Dat vonden zij niet zo’n goed idee. In sommige organisaties wordt dit met het oog op verzakelijking namelijk ingevoerd. Nadat ik ergens las dat juist familiebedrijven heel goed door de crises van de afgelopen jaren heen zijn gekomen, vind ik dit niet zo nodig. En heb ik er het volste vertrouwen wij in 2012 in de Gemeente Vlissingen een bibliotheekvoorziening neerzetten, waar je U tegen zegt.

Zo scheurt Bibliotheek Vlissingen zich los van oude tradities en maakt plaats voor het nieuwe.

Auteur

Rubrieken Overige

Trefwoorden ,

Reageren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

coded with care by codetikkers.nl, ontwerp IDA