BiebBlog

Vlissingen

Bibliotheekmedewerkers
aan het woord

4 maart 2011 @ 08:00 door | 4 reacties

Tropenjaren

De afgelopen maanden, en nog meer de afgelopen weken, zijn ervaren als echte tropenjaren. Het uitdenken en presenteren van een plan om de bibliotheek ruim een kwart goedkoper te maken, was een ingrijpende gebeurtenis. Want hoe je het ook wendt of keert, elke mogelijke oplossing roept weerstanden op.
Kern van het dilemma is dat er een half miljoen bezuinigd moet worden.Dat is zoveel geld, dat dit niet te besparen valt door op allerlei uitgaven beperkingen op te leggen, de zogenaamde kaasschaafmethode. Een dergelijk bedrag is alleen maar te korten door echt keuzes te maken; door echt met flinke onderdelen van het werk te stoppen.

Emoties
protestDe afgelopen weken is er veel en vaak emotioneel gereageerd op het plan om vaart te zetten achter digitalisering van de dienstverlening en de algemene bibliotheken ’t Spui en filiaal Souburg om te zetten in mediatheken voor de jeugd en wijkbibliotheken voor hen die (nog) niet langs digitale weg van de bibliotheek gebruik willen maken.

Mensen blijken vooral bang te zijn dat de wijkbibliotheken hele kleine, onaantrekkelijke voorzieningen worden, waar slechts een bescheiden keuze aan boeken staat. De één noemt het een ‘bibliobus zonder wielen’ en een ander een ‘grootletterboekgallerij voor dementerende ouderen’. Dat zijn natuurlijk de meest overdreven typeringen, want niemand zal aannemen dat de bibliotheek dergelijke filialen een redelijk alternatief voor de huidige bibliotheken vindt. Alle reacties worden zorgvuldig bijgehouden en zullen zeker meewegen in het verdere traject dat allereerst aanstuurt op definitieve besluitvorming door de gemeenteraad.

Alternatieven
Verreweg de meeste reacties richten zich op de vraag of er alternatieven zijn. En natuurlijk zijn die er. Zo is bijvoorbeeld nagedacht over de mogelijkheid te fuseren met de Zeeuwse Bibliotheek. Dergelijke fusies geven besparingen in het management en ondersteunende diensten, maar niet voor een half miljoen. Daarom zou fusie ook nog andere maatregelen vereisen, zoals sluiting van filiaal Souburg en de mediatheken op de scholen. Vlissingen houdt dan feitelijk alleen ’t Spui over. Het feit dat de Zeeuwse Bibliotheek ook fors moet bezuinigen helpt in dit scenario natuurlijk niet mee.

Daarnaast is nagedacht over het in-stand-houden van ’t Spui in sterk verkleinde vorm, bijvoorbeeld door andere culturele instellingen huisvesting in ’t Spui aan te bieden en zo de huur te delen. Slechts enkele instellingen zouden hun kantoorfunctie in ’t Spui kunnen brengen, maar kunnen bij lange na niet de huur van bijna het gehele pand opbrengen. Ook dat zou weer scherpe bezuinigingen in filiaal en mediatheken vragen.

Waarom deze keuze?
De afgelopen weken is wel duidelijk geworden dat bezuinigingen eigenlijk niet uit te leggen zijn. Of het nu over natuurbehoud, ziektekosten of bijdragen aan peuterspeelzaalwerk gaat, nauwelijks is uit te leggen dat het logisch is dat juist die beleidsvelden gekort worden. Daarom kan de bibliotheek niet anders doen dan uitleggen waarom de bibliotheekcommissie, inmiddels gesteund door het College van Burgemeester & Wethouders, de gepresenteerde oplossing voorstelt. Een goede aanpak, zo menen wij, omdat we er zo in de toekomst beter uit komen met eigentijdse dienstverlening voor de vraag van nu en morgen.

Reageren

4 thoughts on “Tropenjaren

 1. cees schreef:

  Beste,

  Mag ik starten met een quote van U: “Mensen blijken vooral bang te zijn dat de wijkbibliotheken hele kleine, onaantrekkelijke voorzieningen worden, waar slechts een bescheiden keuze aan boeken staat.”

  Mag ik u daarnaast een defenitie van het begrip bibliotheek geven?; Vanuit de digitale Van Dale:

  Je hebt gezocht op het woord: bibliotheek.

   bi·bli·o·theek de; v -theken 1 boekenverzameling 2 instelling die boeken uitleent: de openbare ~

  Gebruik dit woordenboek nu ook via de gratis Van Dale Woordenboekwidgets!
  Wil je meer woorden en mogelijkheden? Neem een abonnement op Van Dale Online Nederlands;
  je kunt het gratis proberen door hier te klikken.

  Voor mijn gevoel zou de manager zich moeten richten op 1. nl de verzameling. Het uitlenen (2) is een bijkomstigheid. Een gunst aan de leden; het opbouwen van een mooi, breed gerespecteerd boekenbezit, zou de doelstelling mogen zijn.

  En dan is het zo jammer dat juist de beheerder van het bezit, niet neigt naar uitbreiding, maar naar versnippering.

  Wat een zonde van uw opleiding tot bibliothecaris. Of Bent u alleen manager?

  Vlissingen heeft een rijk verleden; in historische zin. Mag die informatie ‘grijpbaar’ blijven? Voegt U daar als beheerder iets aan toe?

  Bent u nog in staat om het collectief geheugen te beheren?

  Ik zie uw reactie graag tegemoet.

  Vriendelijke groet,

  Coos

  1. Kees Hamann schreef:

   Beste Coos,

   Als bibliothecaris én manager ben ik mij heel bewust van het feit dat een bibliotheek in de allereerste plaats een zo breed mogelijke toegang moet kunnen bieden tot zoveel mogelijk culturele en informatieve bronnen. In welke vorm dan ook (boek, tijdschrift, CD’s of databanken). Het uitlenen, zo zijn uw woorden, is een soort extra service. Met dat laatste ben ik het niet bepaald eens. Een bibliotheek is niet alleen een verzamelaar, maar vooral ook een stimulator van het gebruik van die verzameling. Het verzamelen mag nooit doel op zich zijn.
   Bibliotheek Vlissingen kan natuurlijk nooit op zichzelf voldoen aan de opdracht alle boeken en andere media, die gepubliceerd worden, voor het Vlissingse publiek te kopen. Dat doen bibliotheken al vele jaren in onderlinge samenwerking. De Zeeuwse Bibliotheek in Middelburg is de spil in die samenwerking en als bibliotheken in Zeeland weten we zo’n 95 procent van wat in Nederland gepubliceerd wordt aan te kopen en beschikbaar te stellen. Die collectie staat nu ook al opgesteld in verschillende gebouwen en dagelijks rijdt een bestelwagen tussen die bibliotheken om aangevraagde titels naar de aanvrager te brengen.
   We willen dus beslist niet bezuinigen op de collectie. In tegendeel, daar willen we meer geld aan gaan besteden, omdat met name kinderen aanmerkelijk meer lezen door de mediatheken op scholen. De presentatie van de collectie wordt meer op doelgroepen (kinderen of volwassenen) afgestemd, maar daardoor niet minder aantrekkelijk.
   Bibliotheek Vlissingen wil bezuinigen op gebouwen (huur, energie, schoonmaakkosten), juist om de kern van ons werk buiten de kortingen te houden. Inzet van de collectie en deskundig begeleidend personeel moet juist ertoe leiden dat de bibliotheek aantrekkelijk blijft, meegroeit met haar tijd, niet alleen verzamelt, maar ook stimuleert dat daarvan veel gebruik gemaakt wordt.

 2. José Hennekam schreef:

  Beste Kees Hamann,

  De gezamenlijke huisvesting in gebouw ‘t Spui ontstond in 1999 vanuit de visie om één plek te creëren met een voor consumenten aantrekkelijk aanbod aan media als boeken en periodieken, maar ook digitale en mondelinge informatieve diensten. Nu, slechts 10 jaar later, blijkt dat dus een foute visie te zijn geweest. Aan de economische crisis kan het niet liggen, overal in het land floreren de bibliotheken die besloten hebben multifunctioneel te worden als je kijkt naar de cijfers van het CBS over het aantal uitleningen dat ze realiseren. Het kan natuurlijk zijn dat het gebouw ’t Spui al vanaf het begin veel te duur is geweest, maar je mag er toch vanuit gaan dat dat toen, in 1999, goed is bestudeerd en onderbouwd is met cijfers. Maar dit even terzijde.
  Bibliotheek Vlissingen wil bezuinigen op gebouwen. Er wordt echter alleen bezuinigd indien er een huurder voor gebouw ’t Spui gevonden wordt. Het feit dat de bibliotheek zelf, toch een grote trekker, er op dit moment niet in slaagt de nu al leegstaande delen van het gebouw te verhuren, moet toch een indicatie zijn dat een huurder vinden straks een utopie blijkt. En dan wordt er geen euro bespaard. Visie betekent vooruitkijken. Uw financiële visie van 1999 blijkt fout te zijn geweest, dat uw nieuwe bezuinigingsvisie van 2010/2011 ook weer fout is staat nu dus al bijna ook weer als een paal boven water.

 3. Kees Hamann schreef:

  Beste José Hennekam,

  De visie, op basis waarvan ’t Spui in 1999 gebouwd is, mag u fout vinden. Zelf zie ik dat niet zo, want het drukke gebruik van dit gebouw en de emoties die er los komen op het nieuws dat het verkocht zou kunnen worden, maken dat duidelijk. Het feit dat er nu ingrijpend bezuinigd moet worden stelt ons voor de vraag hoe aan die eis voldaan kan worden. Momenteel wordt onderzocht of dat zou kunnen door verkoop van dat gebouw of door andere ingrepen. Uiteindelijk beslist de gemeenteraad hierover en mij is wel duidelijk geworden dat zij niet met dit plan zullen instemmen als er geen zekerheid komt over het voorkomen van leegstand.
  Zo zal gezamenlijk de visie bepaald worden over de wijze waarop de bibliotheek gaat bezuinigen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

coded with care by codetikkers.nl, ontwerp IDA