BiebBlog

Vlissingen

Bibliotheekmedewerkers
aan het woord

Alle berichten van april 2011

Directeur van Bibliotheek Vlissingen, levert bijdragen aan dit weblog om met u in contact te kunnen komen. Voel u dus vrij te reageren op zijn berichten en breng uw ideeën en suggesties omtrent de bibliotheek in, want hij doet daar zeker iets mee.

29 april 2011 @ 08:00 door | Geen reacties

Willen en kunnen internetten

Bij de presentatie van de bezuinigingsplannen van Bibliotheek Vlissingen kwam de nadruk sterk te liggen op digitalisering van de dienstverlening. Kritische reacties wezen op hoge drempels voor ouderen, die niet ‘op het internet zijn’. Hoe groot is die groep senioren eigenlijk, die geen gebruik van het internet wil of kan maken? Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek beschikt 91% van alle huishoudens thuis over toegang tot internet. Van alle 65- tot 75-jarigen gaat 68% vrijwel dagelijks het internet op, 25% af en toe en 7% nooit. Van alle Nederlanders maakt 9% nooit van het internet gebruik. Redenen voor niet-gebruik Universiteit Twente gaf antwoord op de vraag waarom deze groep…

lees verder...
28 april 2011 @ 08:23 door | 2 reacties

Veelzijdig in informatie

Elk jaar maak ik in opdracht van de gemeente een leerlingprognose voor het Vlissingse basisonderwijs. Model Ik kan natuurlijk niet zomaar wat roepen op basis van een vaag onderbuikgevoel. Het specifiek voor dit doel ontworpen programma kent een groot aantal variabelen. Uiteraard het aantal leerlingen naar leeftijd én kengetallen die betrekking hebben op onderwijsachterstanden (begrijpend lezen, taalontwikkeling e.d.). Qua bevolkingscijfers voer ik het aantal vrouwen in de leeftijdscategorie 15-49 jaar in, het aantal 0-12 jarigen en het aantal geboren kinderen in het voorafgaande jaar. Dit vul ik aan met de zogenaamde gemeentelijke ‘vruchtbaarheidscijfers’, die het CBS periodiek produceert. De woningvoorraad mag ook niet ontbreken, net als de meest recente woningbouwplanning…

lees verder...
27 april 2011 @ 08:35 door | 2 reacties

Scheldekwartier uitgebreid?

Een leuke bijkomstigheid van mijn functioneren in Bibliotheek Vlissingen is, dat ik met mijn achtergrond (verzamelen, bewaren en beschrijven van de historie van Vlissingen) betrokken ben bij de productie van Themadossiers. Althans, voor zover ze met de geschiedenis van Vlissingen te maken hadden. In de afgelopen weken werkte ik daarom mee aan de totstandkoming van het dossier over het Bellamypark. Gemeentebrede samenwerking Voor het tot stand komen van dit recente themadossier werd gemeentebreed samengewerkt. Informatie uit het Gemeentearchief Vlissingen werd door de collega’s aldaar opgerakeld, maar ook op het stadhuis vond uitwisseling plaats met de afdeling communicatie, die via informatiepunten en de Faam-Vlissinger details over de herinrichting en de geschiedenis…

lees verder...
26 april 2011 @ 08:00 door | Geen reacties

Suïcidale konijntjes

“Watership Down for the deeply sick – Very worrying if you’re the author’s mother”, zo stond er te lezen op de omslag van ‘The Book of Bunny Suicides’, het cartoonboekje dat in 2003 verscheen. Het bleek een zelfverzonnen reclameslogan die scenarioschrijver/tekenaar Andy Riley bepaald geen windeieren heeft gelegd. Vorig jaar verscheen de vierde aflevering van zijn cartoonreeks en inmiddels kent Riley een schare toegewijde fans, maar ook critici die zijn tekeningen smakeloos, of in het gunstigste geval superflauw vinden. Ja, ook humor blijft een kwestie van smaak… Creatieve zelfmoord Alle tekeningen in de reeks Bunny Suicides worden bevolkt door één of meer konijntjes die maar één ding voor ogen hebben:…

lees verder...
23 april 2011 @ 09:01 door | Geen reacties

Verwarring over Brede School

In Souburg-Noord aan de Torenweg, wordt momenteel gebouwd aan de brede school ‘Het Kroonjuweel’. Hierin worden niet alleen twee basisscholen ondergebracht (‘t Mozaïek en Het Kompas), maar ook kinderopvang Walcheren, een peuterspeelzaal, de buitenschoolse opvang, een wijkontmoetingscentrum en een mediatheek. Er komt een sporthal met twee gymzalen waar ook sportverenigingen gebruik van gaan maken. Kijk, dat noem ik nog eens breed. Verhuizen? Op de site van de projectontwikkelaar wordt melding gemaakt van een vestiging van bibliotheek in ‘Het Kroonjuweel’. Ook het bord dat bij de bouw staat laat het logo van de bibliotheek zien. Er komt echter geen openbare bibliotheek in de brede school maar een mediatheek. Het is ook…

lees verder...
coded with care by codetikkers.nl, ontwerp IDA