BiebBlog

Vlissingen

Bibliotheekmedewerkers
aan het woord

15 april 2011 @ 08:07 door | 2 reacties

Puzzelen

puzzelenDe afgelopen weken zijn van allerlei kanten veel op- en aanmerkingen gemaakt op de gelanceerde bezuinigingsplannen van de bibliotheek. Die zijn niet aan dovemansoren gericht. Hoewel het nooit zal lukken om dit soort drastische kortingen op het budget op een voor iedereen aangename wijze te verwerken, wordt kritiek serieus genomen.

De afgelopen week zijn alle reacties geïnventariseerd en kort samengevat richt de kritiek zich vooral op de volgende vijf aspecten:

 • ’t Spui mag niet leeg komen te staan;
 • in het centrum moet een (desnoods verkleinde) centrale bibliotheek blijven;
 • wijkbibliotheken moeten een breed aanbod aan boeken blijven bieden met goed begeleidend personeel;
 • doorstroom van personeel mag de bezuinigingen niet te niet doen;
 • bezuinigingen moeten fundamenteel zijn (geen doorschuiven van kosten naar anderen).

Randvoorwaarden
De twee laatstgenoemde punten waren natuurlijk vanaf aanvang ook al uitgangspunt, maar belangrijk is om dit in de plannen goed uit te leggen. Eerstgenoemde drie punten zijn randvoorwaarden, waaraan voldaan moet worden om het draagvlak voor besluitvorming over de aanpak van de bezuinigingen te kunnen krijgen. En dat is geen eenvoudige zaak, want het zijn allen kostenverhogende of extra tijd vragende eisen.

Daarom is besluitvorming van april doorgeschoven naar begin juli. Half concrete plannen kunnen we immers niet aan de gemeenteraad voorleggen. Dat heeft de vervelende consequentie dat onzekerheid voor klanten en personeel langer voortduurt en de uiteindelijke uitvoeringstermijn korter wordt. Maar dat moet dan maar.

Auteur

Rubrieken Overige

Trefwoorden ,

Reageren

2 thoughts on “Puzzelen

 1. José Hennekam schreef:

  Beste Kees Hamann,

  Misschien moet de Gemeenteraad eens met andere bibliotheken gaan praten als je deze reactie van Rob Vellinga op mijn blog leest:

  Met belangstelling volg ik de discussie in Vlissingen over de aangekondigde sluiting van de centrale bibliotheek. Volgens deze site moet er 25% van de begroting bezuinigd worden, een bedrag van 5 ton. Dit betekent dat de totale begroting 2 miljoen bedraagt in een gemeente met 45.000 inwoners. Ik ben zelf directeur van een bibliotheekorganisatie die 2 bibliotheken exploiteert met een werkgebied van 50.000 inwoners en een begroting van 1,3 miljoen (tamelijk gemiddeld in Nederland). Voor 2012 krijg ik te maken met een bezuiniging van 5% en dat gaat lukken.
  Dit betekent dat men thans in Vlissingen een zeer dure bibliotheekvoorziening heeft, met waarschijnlijk extreem hoge huisvestings- en/of personele lasten.
  Als ik een advies mag geven: vraag openheid van de gemeente over de huidige financiën, bewerk desnoods raadsleden. Laat de gemeente eens onderzoeken wat andere, vergelijkbare bibliotheken kosten. Financieel deugt er iets niet of Vlissingen heeft een bibliotheekvoorziening met enkele waterhoofden.
  De centrale sluiten betekent op termijn zelfmoord voor de lokale bibliotheek, en welke gemeente subsidieert nu tonnen in vage, plaatsvervangende digitale diensten waar er al genoeg van zijn? Tevens vind ik, met anderen, dat scholen hun eigen mediatheek maar moeten betalen, daar is bibliotheeksubsidie toch niet voor bedoeld?
  Met een begroting van 1,5 miljoen moet een moderne en levendige fysieke bibliotheek uitstekend in stand te houden zijn in Vlissingen. Op 2 a-4tjes reken ik dat zo uit. Laten jullie je niet inpakken door de bibliotheekdirectie en/of wethouder. Sterkte!!

  1. Kees Hamann schreef:

   Dag José,

   Natuurlijk lezen raadsleden over het beleid van andere bibliotheken of praten met collega-directeuren. Uit dergelijke contacten blijkt dat de visies, die aan ontwikkeling van bibliotheken ten grondslag ligt, sterk verschillen. Eén van de redenen voor die verschillen is de aard van het werkgebied van de bibliotheek.
   Het gemeentebestuur van Vlissingen heeft in 2001 de basis gelegd voor een vraaggericht beleid, dat vorm krijgt in onze inzet op scholen en de aandacht voor digitale diensten. De bibliotheek van Rob Vellinga (Wassenaar) verleent dergelijke diensten niet.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

coded with care by codetikkers.nl, ontwerp IDA