BiebBlog

Vlissingen

Bibliotheekmedewerkers
aan het woord

23 april 2011 @ 09:01 door | Geen reacties

Verwarring over Brede School

bord-bouw

In Souburg-Noord aan de Torenweg, wordt momenteel gebouwd aan de brede school ‘Het Kroonjuweel’. Hierin worden niet alleen twee basisscholen ondergebracht (‘t Mozaïek en Het Kompas), maar ook kinderopvang Walcheren, een peuterspeelzaal, de buitenschoolse opvang, een wijkontmoetingscentrum en een mediatheek. Er komt een sporthal met twee gymzalen waar ook sportverenigingen gebruik van gaan maken. Kijk, dat noem ik nog eens breed.

Verhuizen?
Op de site van de projectontwikkelaar wordt melding gemaakt van een vestiging van bibliotheek in ‘Het Kroonjuweel’. Ook het bord dat bij de bouw staat laat het logo van de bibliotheek zien. Er komt echter geen openbare bibliotheek in de brede school maar een mediatheek. Het is ook niet de bedoeling dat bibliotheek Souburg naar de brede school gaat verhuizen. Dit alles zorgde natuurlijk voor verwarring. Mijn collega’s uit Bibliotheek Souburg werden zelfs bij hun dagelijkse boodschappen door klanten gevraagd “Wanneer gaan jullie nou verhuizen?”.

Wat dan wel?
Bibliotheek Vlissingen heeft mediatheken op verschillende basisscholen ingericht om het onderwijs te ondersteunen bij het taalonderwijs, leesbevordering en het aanleren van informatievaardigheden. Het zijn bibliotheekmedewerkers die in de mediatheken werken. Zij lenen bibliotheekboeken uit aan de kinderen die deze ook mee naar huis mogen nemen. Er staat echter geen collectie voor volwassenen. Ook kunt u hier uw bibliotheekboeken niet inleveren. De mediatheek is alleen voor de schoolgaande kinderen bedoeld.

Mocht u na het lezen van dit bericht nog vragen hebben, onze collega’s van bibliotheek Souburg beantwoorden ze graag. Het liefst gewoon onder werktijd.

Auteur

Rubrieken Nieuws

Trefwoorden ,

Reageren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

coded with care by codetikkers.nl, ontwerp IDA