BiebBlog

Vlissingen

Bibliotheekmedewerkers
aan het woord

29 april 2011 @ 08:00 door | Geen reacties

Willen en kunnen internetten

computergebruik1Bij de presentatie van de bezuinigingsplannen van Bibliotheek Vlissingen kwam de nadruk sterk te liggen op digitalisering van de dienstverlening. Kritische reacties wezen op hoge drempels voor ouderen, die niet ‘op het internet zijn’.

Hoe groot is die groep senioren eigenlijk, die geen gebruik van het internet wil of kan maken? Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek beschikt 91% van alle huishoudens thuis over toegang tot internet. Van alle 65- tot 75-jarigen gaat 68% vrijwel dagelijks het internet op, 25% af en toe en 7% nooit. Van alle Nederlanders maakt 9% nooit van het internet gebruik.

Redenen voor niet-gebruik
Universiteit Twente gaf antwoord op de vraag waarom deze groep niet wil of kan internetten en publiceerde onlangs het trendrapport computer- en internetgebruik 2010 in Europees perspectief.
Het niet-gebruik heeft niets te maken met het al of niet hebben van toegang tot het internet. Zij die geen computer thuis hebben kunnen daar op werk of een publieke instelling als de bibliotheek gemakkelijk over beschikken.
In vergelijking met andere landen is de wil om computers en internet te gebruiken in Nederland zeer hoog. Een minderheid van ouderen en lager opgeleiden wil dat echter niet, voornamelijk omdat men er geen belangstelling voor heeft.
Andere redenen om niet te willen internetten zijn het gevoel te oud te zijn om er nog mee te beginnen, onvoldoende vaardigheden bezitten, het niet nodig hebben en geen tijd hebben.

Deze motieven komen relatief veel voor bij ouderen en lager opgeleiden. Opvallend is dat bij de hoger opgeleide niet‐gebruikers niemand zich te oud voelt.
Van deze niet‐gebruikers is maar 15% van plan het internet in de toekomst nog te gaan gebruiken. De helft van deze groep heeft in het verleden al wel eens geïnternet.

Harde kern
We hebben kortom te maken met een vrij harde kern van mensen die internet niet zien zitten. Misschien komt dat doordat internet toch nog vooral gezien wordt als een informatiebron, die men niet nodig heeft. Het internet om te communiceren en vrije tijd door te brengen is langzaam in opkomst. Verwacht wordt dat het gebruik nog wat verder zal toenemen als steeds meer mensen bepaalde toepassingen als de sociale netwerksites, het gebruik van e‐mail (de meest gebruikte toepassing), vrij surfen of browsen en online gamen gaan ontdekken.

Vaardigheden
Om deze mogelijkheden te kunnen ontdekken mist de genoemde groep eigenlijk de vaardigheden om het internet te kunnen gebruiken. Het betreft een aantal vaardigheden die nauwelijks voor de traditionele media als krant en televisie nodig zijn. Het gaat niet alleen om zogenaamde ‘knoppenkunde’. Het kunnen werken met  bestanden, browsen en navigeren is ook belangrijk. Daarnaast vinden velen het zoeken van informatie in computerbestanden en op het internet moeilijk. Tenslotte weet een deel van de ouderen niet waarvoor zij de computer of het internet eigenlijk nodig zouden hebben.

Verrassend
Bibliotheek Vlissingen respecteert ieders wil of weigering om met computers om te gaan. Maar zij die het internet mijden, zullen steeds meer informatie en diensten gaan missen, simpel omdat steeds meer service gedigitaliseerd wordt en binnenkort bellen via de telefoon uitzonderlijk lijkt te worden. Daarom gaat de bibliotheek de komende jaren steeds meer aandacht besteden aan groepen, die willen kennismaken met de elektronische snelweg. Zo ontdekten reeds velen de prachtige mogelijkheden van het internet voor het doen van onderzoek naar gegevens over voorouders. De veelzijdige mogelijkheden zullen nog velen verrassen.

Auteur

Rubrieken Internet

Trefwoorden

Reageren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

coded with care by codetikkers.nl, ontwerp IDA