BiebBlog

Vlissingen

Bibliotheekmedewerkers
aan het woord

5 mei 2011 @ 08:37 door | 10 reacties

Onderzoek naar nieuwe digitale bibliotheek

onderzoekIn samenwerking met de Universiteit van Tilburg voert Bibliotheek Vlissingen een onderzoek uit. Doel is de wensen en behoeften van leden en niet-leden te inventariseren ten aanzien van de digitalisering van de bibliotheek.

Kenmerken
In het onderzoek wordt aan klanten gevraagd waarvoor zij naar de bibliotheek komen. Dit kan variëren van het lenen van een roman tot het begeleiden van de eigen kinderen bij bibliotheekbezoek. Voorts wordt veel aandacht besteed aan de mogelijke kenmerken waaraan onze toekomstige dienstverlening moet voldoen.

Kenmerken die men kan beoordelen zijn:

• Bezorgen: Wanneer u een STER-abonnement heeft/neemt kunt u ervoor kiezen bibliotheekmaterialen (boeken, dvd’s etc.) gratis thuis te laten bezorgen. Bij de andere abonnementsvormen is thuisbezorgen niet mogelijk.
• Themadossiers: door de bibliotheek gratis samengestelde online documenten (uitgebreider dan Wikipedia). Hiermee kunt u snel, eenvoudig en op een leuke manier veel te weten komen over een bepaald onderwerp. Met links naar boeken, films, websites, evenementen etc. U kunt zelf een onderwerp opgeven, als hiervoor nog geen themadossier bestaat.
• E-books: De mogelijkheid om via de bibliotheek e-books te lenen. E-books zijn digitale boeken die ondermeer met een e-reader of moderne mobiele telefoon gelezen kunnen worden.
• Persoonlijk interesseprofiel: geef uw interesses en voorkeuren op en u krijgt van de bibliotheek handige selecties van boeken en andere materialen, tips en andere interessante persoonlijke informatie. U krijgt een persoonlijke pagina op de website die u helemaal zelf kunt samenstellen en waar u ook uw leenhistorie kunt zien.
• Collectie: via de online catalogus ziet u en kunt u lenen uit de totale Zeeuwse collectie. Deze collectie is ruim 10 keer groter dan die van Bibliotheek Vlissingen. Ook kunt u gemakkelijk boeken e.d. van bibliotheken buiten Zeeland aanvragen.
• Inkijkexemplaren: via de online catalogus kunt u een deel van een boek of ander materiaal inzien voordat u dit bestelt of reserveert. U ziet of de schrijfstijl aansluit bij uw voorkeur of dat het boek e.d. de informatie biedt die u zoekt.

Ontwikkeling
Sommige diensten moeten nog worden ontwikkeld. Bijvoorbeeld die van e-books. Alhoewel Bibliotheek Vlissingen deze graag wil uitlenen, wordt zij tegengewerkt door de onwelwillendheid van uitgeverijen. Maar wie weet, met genoeg stemmen kan landelijk een en ander met spoed in gang worden gezet.

Auteur

Rubrieken Dienstverlening

Trefwoorden

Reageren

10 thoughts on “Onderzoek naar nieuwe digitale bibliotheek

 1. Alex schreef:

  Hallo Marc,
  Je gaf enige tijd geleden aan dat er in februari een experiment opgestart zou worden met het publiek over de themadossiers. Is het al afgerond? Kun je al iets zeggen over de resultaten?

 2. Marc schreef:

  Hallo Alex,

  Bedankt voor je bericht. Het betreffende onderzoek is nog niet van start gegaan. Dit gebeurt nadat de lopende studie naar de digitale bibliotheek is afgerond.

  Met vriendelijke groet, Marc.

 3. Alex schreef:

  Hoi Marc,
  Dit verbaast me, omdat de ontwikkelingen van de themadossiers, die een jaar geleden al opgestart zijn (met de nodige investeringen qua tijd, geld en menskracht)toch gewoon doorgaan? Los van de voorbereidingen van en besluiten omtrent de digitale bibliotheek kunnen we m.i. kijken naar het fenomeen “themadossier”: wat is het, waarom stellen we samen, hoe is de belangstelling, wat zijn de totale kosten, zijn er wensen, mogelijke knelpunten, enz.?????

 4. Marc schreef:

  Hallo Alex,

  In 2010 is de attitude van mensen ten aanzien van themadossiers gemeten. Zie voor de uitslag
  http://biebblog.openia.com/2010/10/01/onderzoek-themadossiers-2/.
  Het nieuwe onderzoek betreft een proef op de som. We willen klanten benaderen met de vraag onderwerpen voor themadossiers aan te dragen. Zij krijgen over één onderwerp een dossier retour. Voorts wordt met een korte vragenlijst onder andere een aantal kwaliteitsaspecten gemeten. Dit onderzoek start na het lopende, omdat je binnen dezelfde doelgroep niet twee onderzoeken tegelijkertijd moet uitvoeren.

  Met vriendelijke groet, Marc.

 5. Alex schreef:

  Hallo Mark,
  Ik bedoelde voordat dit laatste onderzoek (over de digitale bibliotheek) werd opgestart. Niet 2 onderzoeken tegelijk.
  Eind 2010 en begin 2011 hadden jullie dat ene onderzoek (of proef) over de themadossiers toch kunnen doen? Ik ben ook zeer benieuwd hoe dat nu precies werkt in de pratijk met die dossiers. Mensen reageerden in eerste instantie positief, maar beseften niet wat dat in de praktijk betekent. Wanneer gaan ze kijken naar het overzicht met themadossiers? Wat kunnen ze ermee? Als ze informatie missen? Wanneer vragen ze een nieuw themadossier aan (door jullie dus samen te stellen)? En als ze iets toe te voegen hebben? Hoe snel zijn jullie dan met reageren op deze specifieke wensen? Wanneer actualiseren jullie de dossiers?
  Enz.

 6. Marc schreef:

  Hallo Alex,

  In de door jou aangeduide periode bestond geen gelegenheid het onderzoek uit te voeren.
  Nieuwe themadossiers worden op http://www.vlissingen.nl/themadossiers weergegeven en het volledige overzicht staat op http://www.scribd.com/collections/2456097/Themadosssier.
  Voor jouw inhoudelijke vragen over themadossiers heb ik navraag gedaan bij mijn collega Ron. Hieronder zijn antwoord.

  Voor wat het actualiseren van themadossiers wil ik verwijzen naar http://biebblog.openia.com/2011/05/17/kunt-u-water-drinken-uit-een-brandslang/.
  Hierin wordt ook verwezen naar onze wens de themadossiers anders op te zetten en vorm te geven, waarbij web-based oplossingen de voorkeur hebben t.o.v. de huidige pdf”s. Uitgangspunt is dat het samenstellen en onderhouden makkelijker en sneller zullen verlopen. Actualiseren en toevoegen van informatie wordt dan een minder groot probleem.

  Wat kunnen mensen met de themadossiers? In eerste instantie zijn de dossiers bedoeld om betrouwbare informatie over activiteitenthema’s en actuele thema’s gebundeld aan klanten aan te bieden. En dan niet alleen informatie die makkelijk met Google is te vinden maar ook bibliotheekbronnen en adressen van organisaties. Een themadossier is een startpunt voor mensen die geïnteresseerd zijn in het desbetreffende onderwerp. Het geeft een overzicht maar pretendeert niet wetenschappelijk en uitputtend te zijn. Via deze dossiers willen wij mensen toegang bieden tot kwalitatief goede informatie ongeacht de bron, dit is een kernfunctie van de bibliotheek.

  Een klantvraag kan aanleiding geven voor een themadossier als het een actueel of lokaal thema betreft waarvan we vermoeden dat er een bredere belangstelling voor bestaat. Niet elke individueel verzoek om een themadossier zal qua onderwerp/populariteit geschikt zijn voor uitwerking in deze vorm. In deze gevallen zal waarschijnlijk worden gekozen voor een kortere variant, noem het een ‘Infowijzer’: een kort overzicht van waardevolle bronnen. Afhankelijk van de bezettingsgraad van het team en afhandeling van lopende zaken is een themadossier binnen een week samen te stellen, een infowijzer binnen een werkdag. Wij zijn overigens van mening dat het maken van themadossiers voor groepen (bijv. de doelgroepen van het CJG) of koppeling aan levensfasen veel effectiever en efficiënter is dan een individuele service. Dit is dan ook de richting die we in willen slaan.

 7. Alex schreef:

  De discussie over vraag- of aanbodgericht werken komt steeds terug. Uitgaan van de vraag van mensen of je kijkt rond en stelt vast wat bepaalde mensen of groepen wel interessant zouden kunnen vinden. Daarom dat onderzoek wat jullie willen doen. Hoe krijg je de mensen zover dat ze een vraag indienen? Of hoe komen ze over die drempel om eens te reageren op een themadossier?
  Dit blijft moeilijk.
  Vooral als je het hebt over de doelgroepen van het CJG….
  Hebben jullie al een idee (onderzocht) wie tot nu toe gebruik gemaakt heeft van jullie themadossiers? Waarvoor ze die informatie nodig hadden?

 8. Marc schreef:

  Hallo Alex,

  we hebben (op dit moment) nog geen goed zicht op wie er precies themadossiers online bekijken. Wel hebben we een aantal zogenaamde ‘followers’ van de themadossierpagina op scribd. De resultaten in kwantitatieve zin zijn meetbaar en positief: inmiddels zijn de dossiers bijna 30.000 keer bekeken. Verder worden de themadossiers onder de aandacht gebracht tijdens (en vooruitlopend speciaal vervaardigd voor) lezingen, tentoonstellingen, workshops en cursussen die door de bibliotheek worden georganiseerd.

  Met vriendelijke groet, Marc.

 9. Alex schreef:

  Marc,
  Wie gebruiken de themadossiers? Voor wie doen we dit?
  Meetbaar en positief zeg je? 30.000 keer bekeken? Dat zegt me niks. Is dat veel? Hoelang kijkt men? Hoeveel seconden of minuten? Is men tevreden erover?
  En dat ze speciaal ergens voor vervaardigd zijn: is men daarover tevreden?

  Zoals je wel gemerkt heb: ik heb mijn twijfels over deze themadossiers. Ik vraag me af in hoeverre er echt belangstelling voor is. Vooral nu ik gelezen heb dat jullie deze niet of nauwelijks up te date kunnen houden.
  We hebben het toch over computers en internet.
  Als men iets nodig heeft kan men toch zelf op internet, via bijv. google, informatie opzoeken? Waarom zouden jullie zoveel tijd besteden aan het maken van dossiers, terwijl je niet weet voor wie je het precies doet en hoeveel belangstelling er daarvoor is?
  Als je je dossier begint met de informatie van Wikipedia en daarachter iets toevoegt, dan kun je trouwens altijd zeggen dat je meer informatie geeft dan Wikipedia. De vraag is echter hoeveel extra’s je toevoegt.

  Zou je je tijd en energie die je besteedt aan de themadossiers niet ergens aan kunnen besteden?

 10. Marc schreef:

  Beste Alex,

  Je zult begrijpen dat de tijd die we aan themadossiers besteden weloverwogen is.
  Productontwikkeling en innovatie zijn belangrijk voor een organisatie. Stilstand is achteruitgang. Een bibliotheek die zich beperkt tot de uitleen van boeken sterft een onherroepelijke dood.

  Themadossiers betreffen geen unieke dienstverlening van Bibliotheek Vlissingen; meerdere bibliotheekorganisaties in Nederland zijn hier mee bezig en sommige waren dat al voordat wij hiermee startten. De bedoeling is tot een landelijk aanbod te komen, dat wordt opgenomen in de bibliotheekcatalogus. Bibliotheek.nl en de Vereniging van openbare bibliotheken zijn ook hierbij betrokken. De dossiers zijn deels een alternatief voor het landelijke vraagsysteem Al@din, waarin de informatiefunctie van de bibliotheek en de rol van wegwijzer ook al tot uiting kwam. Niet alleen door concrete antwoorden op vragen te geven, maar door mensen ook in contact met de collectie te brengen.

  Natuurlijk kost het tijd om themadossiers actueel te houden. Positief is, dat deze mogelijkheid er is. Een informatief boek dat net is uitgebracht, is op dezelfde dag al verouderd en biedt niet de mogelijkheid tot een update. Ook voor internet geldt overigens dat het gevuld is met ontzettend veel verouderde informatie.

  Steeds vaker willen klanten snel betrouwbare en bruikbare info hebben. Hierop kunnen inspelen is steeds meer een must dan een pré. Lees voor meer inzicht mijn blogartikel ‘De toekomst van de bibliothecaris’ (http://biebblog.openia.com/2011/05/26/de-toekomst-van-de-bibliothecaris/) eens.

  Ik wil de discussie over de themadossiers hiermee (voorlopig) afsluiten. Of de dossiers een goed antwoord zijn op de geschetste ontwikkelingen zal ondermeer worden gemeten met de proef die we willen uitvoeren. Zodra deze is afgerond praten we wellicht verder.

  Met vriendelijke groet, Marc.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

coded with care by codetikkers.nl, ontwerp IDA