BiebBlog

Vlissingen

Bibliotheekmedewerkers
aan het woord

7 juni 2011 @ 08:36 door | Geen reacties

Steun voor innovatiekracht bibliotheken

digitale-bibliotheek-02De bezuinigingen op bibliotheken kunnen een zware slag toebrengen aan het vermogen van bibliotheken om te vernieuwen. Landelijk onderzoek heeft dat aangetoond. Veel bibliotheken concentreren zich op de traditionele kerntaken en offeren hun capaciteit op het terrein van innovatie op. De rijksoverheid ziet die ontwikkeling met zorg aan.
Zelf heeft dit kabinet al aangegeven het bibliotheekwerk zoveel mogelijk te willen ontzien. Nu lijkt dat er een daad aan dit woord toegevoegd wordt. De innovatiesubsidies van de afgelopen jaren worden gecontinueerd en er is bereidheid om dit in wetgeving vast te leggen. De opbouw van de digitale variant op de openbare bibliotheek zal hierdoor minder afhankelijk zijn van lokale en provinciale initiatieven.

Draagvlak
Bijna alle Nederlandse openbare bibliotheken willen zich aansluiten op de landelijke digitale bibliotheek. Dat is sterk gestimuleerd door die subsidies van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW). Eind vorig jaar werd van 68 bibliotheken de subsidieaanvraag gehonoreerd en de gezamenlijke basisbibliotheken in Zeeland behoren tot de kopgroep daarvan. Na Deventer wordt Zeeland als tweede groep bibliotheken op de landelijke infrastructuur aangesloten. Eind dit jaar moet dat een feit zijn.

Onlangs werd bekend dat ook in 2011 een groep bibliotheken subsidie zal ontvangen. Hiervoor trek OCW 9 miljoen euro uit.

Zo draagt het Rijk eraan bij dat digitale en gedrukte collecties van alle deelnemende bibliotheken in één catalogus bij elkaar komen en steeds meer informatie via het internet vindbaar wordt. Binnenkort bestaat een openbare bibliotheek uit twee onderdelen: een gebouw met boeken, tijdschriften en kranten en een – verder groeiende – digitale bibliotheek.

Incidenteel?
Het ministerie van OCW werkt samen met de bibliotheekbranche, de gemeenten en de provincies aan de opbouw van deze landelijke digitale bibliotheek. Twijfel bestaat echter over het karakter van de incidentele subsidies. Wat gebeurt er wanneer dergelijke regelingen plotseling stoppen? Moeten gemeenten dan extra geld op tafel gaan leggen?
Om dat te voorkomen is door de branche van bibliotheken een voorstel voor een bibliotheekwet voorbereid. Sinds 1987 is er feitelijk geen sprake meer van wetgeving voor openbaar bibliotheekwerk. In dat jaar werd deze werksoort een verantwoordelijkheid voor lagere overheden.

Op het punt van de digitale bibliotheek wil men nu dus weer een stap terug zetten. Een landelijke infrastructuur voor een dergelijke dienstverlening dient namelijk landelijk aangestuurd en gefinancierd te worden. Anders zou zo’n dienst ‘gatenkaas’ worden als sommige gemeenten niet willen of kunnen ‘meedoen’.

Wettelijk kader
Een nieuwe bibliotheekwet moet de waarden en verantwoordelijkheden voor de digitale bibliotheek in een wettelijk kader borgen. Zo moet iedereen in Nederland een gelijkwaardige toegang tot en kwaliteit van de bibliotheekvoorziening krijgen. Ieder mens heeft immers recht op deelname aan de samenleving en op persoonlijke ontwikkeling. Nieuwe media en diensten vragen om een landelijke informatie-infrastructuur die ook kan aansluiten op informatiestructuren van overheid en onderwijs. Zo kunnen burgers straks overal vertrouwen op authenticiteit en betrouwbaarheid van informatie.

Een bemoedigende ontwikkeling!

Auteur

Rubrieken Overige

Trefwoorden , ,

Reageren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

coded with care by codetikkers.nl, ontwerp IDA