BiebBlog

Vlissingen

Bibliotheekmedewerkers
aan het woord

11 juli 2011 @ 12:59 door | Geen reacties

Handen uit de mouwen

density-map

Door de grote steun voor het plan van aanpak voor de bezuinigingen, die de gemeenteraad vorige week donderdag uitsprak, kan nu begonnen worden met de uitvoering ervan. Kostenbesparing wordt enerzijds gevonden door verkleining van de centrale bibliotheek en anderzijds door inkrimping van de formatie voor de backoffice. Het eerste, materiële aspect van deze aanpak, kan onmiddellijk nader uitgewerkt worden.

Onder de loep
Verkoop van het pand ’t Spui aan de Spuistraat is al voorbereid. Nu kunnen serieuze onderhandelingen met belangstellende kopers gevoerd worden. Ondertussen vindt onderzoek plaats naar alternatieven voor de huisvesting. Dit houdt in dat het huidige bibliotheekgebouw onder de loep genomen wordt. Daarnaast wordt het gebruik van de collectie geanalyseerd en zullen verschillende bibliotheken die succesvolle herinrichtingen ondergaan hebben, bestudeerd worden.

Huurprijs
De uitdaging ligt in het streven fors te besparen op de huurprijs van de bibliotheek, maar toch een aantrekkelijke dienstverlening te kunnen blijven presenteren. Het schrappen van kantoor- en vergaderruimten heeft natuurlijk geen invloed op het aanbod van diensten. De bovenste twee bouwlagen kunnen hierdoor redelijk probleemloos vervallen. Medewerkers krijgen namelijk elders in een gemeentelijk kantoor onderdak.
De private partners in ’t Spui verlaten op eigen verzoek het gebouw. De VVV deed dat al een half jaar geleden en Boekhandel ’t Spui, het filiaal van de Drukkerij in Middelburg, onderzoekt verplaatsing naar een ander winkelpand in Vlissingen.

Het onderzoek concentreert zich dus op anderhalve verdieping publieke bibliotheekruimten, verdeeld over drie niveaus. Als dat tot één niveau terug te brengen is, bespaart dat niet alleen huur, maar vooral ook inzet van personeel.

Onderzoek
Het terugbrengen in oppervlakte van de presentatie van de collectie heeft heel wat voeten in de aarde. Hoe wordt de collectie nu gebruikt? Wat is populair en wat niet? Welke ruimten worden intensief gebruikt en welke niet? Zijn er betere methoden om bibliotheekdiensten te presenteren? Het komende kwartaal wordt studie gedaan naar deze vragen. De antwoorden onderbouwen uiteindelijk de besluiten.

In de Metropolitan Library van Chicago is eerder onderzoek verricht, dat wij als voorbeeld nemen. Zoals de afbeelding laat zien, weet deze bibliotheek welke ruimten druk en welke juist niet druk bezocht worden. De studie geeft zo inzicht in het ruimtegebruik, de meest favoriete loop van het publiek en de drukst bezochte plekken in het gebouw. Met dit soort informatie is herinrichting gefundeerd uit te voeren.
Deze herfst komen de eerste resultaten op tafel en worden klanten betrokken bij het uitwerken van de conclusies.

Ongerustheid
In de gemeenteraad sprak de fractie van SP haar ongerustheid uit over het gevaar, dat straks door de verkleining van de bibliotheek toch weer heel veel boeken alleen via internet verkrijgbaar zullen zijn. Wethouder Van Dooren verzekerde dat er echt naar gestreefd wordt zoveel mogelijk boeken gewoon ‘voor de pak’ te zetten. Desondanks stemde deze partij toch tegen het plan van aanpak. Voor ons een uitdaging om toch ook aan hun wensen te voldoen.

Auteur

Rubrieken Algemeen

Trefwoorden ,

Reageren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

coded with care by codetikkers.nl, ontwerp IDA