BiebBlog

Vlissingen

Bibliotheekmedewerkers
aan het woord

17 oktober 2011 @ 13:23 door | Geen reacties

Niets dan de waarheid?

Het afgelopen weekend stond ook in Nederland een behoorlijke groep vooral jonge mensen op om te protesteren tegen het hyperkapitalisme.

In navolging van ‘de bezetting van Wall Street’, half september begonnen, verzamelden zich enkele duizenden mensen in Amsterdam en Den Haag om te laten merken dat ze niet langer willen dat één procent van de bevolking (de politici, bankiers en rijken) het verpest voor de rest. Onder de naam Occupy Nederland willen ze het verzet voortzetten en verbreden.

Echte eenduidigheid in het protest is nog ver te zoeken. Waar de één protesteert tegen de zakkenvullersmentaliteit van bankiers en industriëlen, eist de ander grotere transparantie in politieke besluitvorming rond bijvoorbeeld het ‘redden’ van de economie.

Op zoek naar de waarheid
Wat mij intrigeert is het achterliggende en sterk groeiende wantrouwen tegen de ‘gevestigde orde’. Achterkamertjespolitiek en besluitvorming ‘om bestwil van het volk’ wordt niet langer zonder meer getolereerd.
Dat fenomeen bestaat natuurlijk al veel langer. Zo nam men niet voor zoete koek dat de Europese Grondwet in een referendum goedgekeurd moest worden. Niemand legde fatsoenlijk uit waar die grondwet eigenlijk over ging en waartoe die diende. Toen het kabinet op dat gevoel reageerde door huis aan huis een krant van 24 bladzijden met de complete grondwetstekst te laten bezorgen, was pas echt duidelijk dat zij van goed communiceren geen kaas gegeten had.

Wat nu nieuw is in deze discussie, is het kunnen benutten van internet. De elektronische snelweg biedt een aantrekkelijk alternatief voor de massamedia, waarvan jongeren steeds meer het gevoel hebben dat die te veel aan de kant van de machthebbers staan. Waarom publiceren televisie en kranten een redenering van politicus of econoom vaak zonder enige nuance? Waarom zijn de daarin geuite stellingen nauwelijks controleerbaar?

Internet
Freek Schravesande interviewde voor NRC Handelsblad enkele bezetters van het Haagse Malieveld. Zij vragen zich af of de media wel ‘de waarheid’ vertellen. Klopt het wel wat het NOS Journaal en NRC over de economische crisis berichten? Wordt er niet bewust angst opgeroepen? Deze jonge generatie kiest nadrukkelijk voor het internet, waar het niet gaat of bericht wordt door een gezaghebbend medium als de NRC, maar puur om de inhoud. Op internet zijn alle beweringen namelijk direct te onderbouwen door te linken naar de bronnen, zoals een opgenomen interview waaruit geciteerd wordt of complete teksten van een lezing.

Hulp
Bibliotheken moeten helpen de wereld transparanter en begrijpelijker te maken. Nu koesteren we miljoenen bronnen, door die netjes in kasten te ordenen. Hoe moeilijk maken wij het als iemand geciteerde bronnen uit een boek of Wikipedia-artikel wil nalezen? Hoeveel moeite moet hij doen om ze te pakken te krijgen?
Alleen in een gedigitaliseerde bibliotheek kunnen wij bijdragen aan optimale toegankelijkheid van bronnen, zodat iedereen zonder extra moeite kan nagaan of beweringen werkelijk gebaseerd zijn op wat anderen schreven, zeiden of dachten.

Frank Kalshoven, columnist van de Volkskrant, ging ook in op de onlustgevoelens van de Nederlandse ‘bezetters’ en hij roept op: ‘Occupy lekker een bibliotheek vandaag, en check hier en daar eens een website met feiten.’

Bibliotheken ontsluiten bronnen, zodat iedereen de wereld een beetje beter kan begrijpen!

Reageren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

coded with care by codetikkers.nl, ontwerp IDA