BiebBlog

Vlissingen

Bibliotheekmedewerkers
aan het woord

2 november 2011 @ 09:59 door | Geen reacties

God bestaat niet (en Jezus is zijn zoon)

jezus2Vorige week bezocht ik een lezing van Klaas Hendrikse in de Zeeuwse Bibliotheek. Een Zeeuwse start van zijn promotietoer door Nederland, waarin hij een toelichting geeft op zijn nieuwe boek ‘God bestaat niet en Jezus is zijn zoon’.

De lezing werd vooraf gegaan door een introductie van de heer Brandenbarg, directeur van de bibliotheek. Hij stelde terecht dat de bibliotheek een unieke verzameling meningen over talloze onderwerpen herbergt. En dat de instelling in principe open staat voor alle kijk op het (dagelijkse) leven. Ook wanneer de mening afwijkend is. En die van Klaas Hendrikse is dat zonder twijfel.

Jezus met terugwerkende kracht
Hendrikse geeft op gestructureerde en boeiende wijze zijn kijk op het leven van Jezus en andere prominente bijbelse figuren uit die tijd. En op het toedelen van de bovennatuurlijke gaven aan Jezus, Christus, de Messias.

Nuchter stelt hij dat de krachten niet uniek zijn of toen pas geïntroduceerd. Ze kwamen al eerder bij andere personen of goden voor. Ze zijn als een marketinginstrument ingezet door Paulus en later vele anderen. De gaven namen daarbij toe met de eeuwen. Hendrikse spreekt dan ook van, vrij vertaald, een mythe in omgedraaide vorm. De wens in het nu om Jezus van allerlei kwaliteiten te voorzien, wordt geprojecteerd op de Jezus in de tijd van zijn lijfelijk bestaan. Gezien de verhalen…….. kan het toch niet anders zijn dat……

Persoonlijk geloof ik wel dat Jezus bepaalde vermogens had, maar dan veel meer in mediamieke zin. En een helper van mensen. Zoals we dat in onze eigen tijd kennen van personen die meer weten en zien wat er tussen hemel en aarde gebeurt. Op de mogelijke relatie tussen (een) God en Jezus heb ik een alternatief agnostische kijk, om het zo maar te zeggen.

Ontrafeling
Net als Erich von Dänichen en Graham Hancock dat doen of deden, probeert Hendrikse het touw van mysterie te ontknopen en te ontvlechten, tot hij bij het begin uitkomt. Om vervolgens tot de conclusie te komen dat menig ding niet klopt. Feitelijk of chronologisch. En dat subjectiviteit in interpretaties de boventoon voert, evenals de doelen die hierbij worden nagestreefd. Maar dat zeker ook moet worden gemeld, dat velen te goeder trouw waren en in een soort hunkering streefden naar een bepaalde vorm van positief idealisme.

In de bieb verschenen
De lezing van Hendrikse is zonder meer de moeite waard. Dit als tip voor mensen in andere provincies. Zeker wanneer je er open minded naar luistert. Want het is, volgens eigen zeggen, niet de bedoeling van Hendrikse om mensen te overtuigen van zijn gelijk. Het publiek vroeg na zijn eerste boek ‘Geloven in een God die niet bestaat’ hoe ‘het dan met Jezus zat?’. En dit is het antwoord van Hendrikse.

Het nieuwste boek staat nog niet op de plank in Bibliotheek Vlissingen, maar zijn voorloper wel. En je moet altijd bij de bron beginnen, nietwaar? Veel leesplezier!

Auteur

Rubrieken Recensies

Trefwoorden

Reageren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

coded with care by codetikkers.nl, ontwerp IDA