BiebBlog

Vlissingen

Bibliotheekmedewerkers
aan het woord

18 november 2011 @ 11:47 door | Geen reacties

Sterke heldenverhalen

sterke-verhalen1De Kinderboekenweek ligt al weer een tijdje achter ons maar in die tussentijd hebben we op school niet stilgezeten.
Tijdens de Kinderboekenweek heb ik o.a. op basisschool De Burcht-Rietheim met de groepen 5 t/m 8 gewerkt over het thema ‘Helden’.

Het viel me nog niet mee om een leuke les te kiezen. In de afgelopen weken had ik namelijk zoveel leuke lessen in mijn Scoop.it verzameld, waardoor een keuze maken nog moeilijker werd. Daarbij komt dat een lesje van mij in een half uurtje gepiept moet zijn. Hierdoor moest ik er dus al heel wat afvinken, hoe leuk ze ook waren. Uiteindelijk heb ik als introductie de presentatie van Rian Visser gekozen.

De les
De les begon met het raden van bekende helden uit kinderboeken en dat verliep vlekkeloos. Daarna kwam de opdracht “Welke eigenschappen horen bij een held?” Hier liepen de meningen nogal uiteen.
De meeste eigenschappen hoorden ook niet per definitie tot wel of geen held zijn. Het is maar net hoe je het bekijkt waardoor er verschillende uitkomsten ontstaan. Wat voor de een een held bleek te zijn, werd door een tegenargument van een ander weer van tafel geveegd. En voor beide argumenten was wel iets te zeggen.
Dus spraken we af: “meeste stemmen gelden” en dat deden we in de vorm van een spel. Een leuke tip die ik van een leerkracht kreeg. Vond je dat het woord wel bij een held hoorde dan ging je staan en werd er een cirkel om het woord gezet. Vond je van niet, dan bleef je zitten en werd er een streep door het woord gezet.

De opdracht
Na afloop kregen de kinderen de opdracht een held te tekenen en hun eigen heldenverhaal te schrijven. Ze mochten kiezen uit vier soorten helden: een lieve, een stoere, een slimme of een grappige held. Bij elke soort heldenverhaal stond een klein beginnetje dat de kinderen zelf verder af moesten maken.

De winnaars
Om ze een beetje te stimuleren besloten we er een prijs aan te koppelen. Dit bracht natuurlijk wel het nodige extra werk met zich mee en ik kon dus wel wat hulptroepen gebruiken. Een mooie taak was weggelegd voor de leerlingenraad. Uit elke groep hebben zij na de herfstvakantie een winnaar gekozen, want eerder waren de verhalen gewoon nog niet af.

De winnaars zijn inmiddels bekend en dat zijn: Vienna uit groep 5, Levi uit groep 6 en Jarco uit groep 8.

Uit deze winnende verhalen hebben ze in de bibliotheek tenslotte één echte winnaar gekozen. De prijs is dat het winnende verhaal op de website Jong van de gemeente Vlissingen komt te staan. Wat een eer, want je bent ineens een beroemde Heldenverhalenschrijver!

Ben je ook zo benieuwd naar de winnaar en het verhaal? Lees dan snel verder op Vlissingen.nl/jong.

Auteur

Rubrieken Activiteiten

Trefwoorden ,

Reageren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

coded with care by codetikkers.nl, ontwerp IDA