BiebBlog

Vlissingen

Bibliotheekmedewerkers
aan het woord

20 december 2011 @ 11:02 door | Geen reacties

Het zesde zintuig

zesde-zintuig-2Medio december bezocht ik een lezing van Richard Krebber, getiteld: ‘Hooggevoeligheid, Spiritualiteit & Psychiatrie’. Een boeiend betoog, zij het vrij onderwijzend en op wetenschappelijke wijze gebracht. Krebber zelf is parapsycholoog, auteur, columnist, directeur van een parapsychologisch adviesbureau en initiator van het Kennis- en informatiecentrum Nieuwetijdsproblematiek & Opvoeding.

Ontwikkeling hooggevoeligheid
Het laatste decennium kenmerkt zich door een sterke toename van zowel volwassenen als (jonge) kinderen, die in de problemen raken door hun hooggevoeligheid (ook wel HSP genoemd). Hooggevoelige personen kunnen letterlijk méér voelen dan gemiddeld. Dit kan zo ver gaan, dat men last krijgt van energieën en sferen van ruimtes en plaatsen (o.a. hyperventilatie), emoties en zelfs lichamelijke pijnen van andere mensen. In het laatste geval overschrijdt de hooggevoeligheid een bepaalde grens en spreekt men van buitenzintuiglijke (paranormale) waarneming.

Diagnose
Vaak weten mensen zelf niet of ze hooggevoelig of paranormaal zijn. Ze kunnen hierdoor echter bepaalde ervaringen en lichamelijke klachten krijgen, die door de reguliere (geestelijke) gezondheidszorg niet begrepen worden. Men loopt dan de kans verkeerd gediagnosticeerd te worden (ADHD, ADD, Asperger, schizofreniteit enzovoort), waardoor de hulpverlening niet zal aansluiten op de hulpvraag van de volwassene of het kind. Ten onrechte wordt een psychiatrisch etiket opgeplakt, dat bepalend kan zijn voor de rest van iemands leven.

Parapsychologie vs psychiatrie
Beide disciplines praten in feite over eenzelfde soort ervaringen (en soms verschijnselen), met dat verschil dat beide een ander denkmodel hanteren. De psychiatrie ziet de mens sec als een biologisch wezen, terwijl de parapsychologie steeds meer geneigd is om de mens te zien als een biologisch fijn-energetisch-spirtitueel wezen.

Ter voorbeeld. Wanneer in de parapsychologie wordt geconstateerd dat iemand herdervoelend, helderziend, helderhorend of mediamiek is, wordt dit in de psychiatrie gezien / behandeld als respectievelijk hyper-empathisch, psychotisch, schizofreen en psychologische epilepsie….  Een wereld van verschil in benadering en behandeling!

Boek
Aan het begin noemde ik al dat Schrebber ook auteur is. Zijn bekendste boek, ‘Het Zesde Zintuig, De ontsluiering’ is te leen in de bibliotheek. Het boek gaat diep in op het onwaarneembare zintuig dat een mens heeft naast zijn vijf ‘normale’ zintuigen /(gezicht, gehoor, smaak, reuk en tastzin). En de relatie daarmee tot niet-zintuiglijke ervaringen als telepathie, herderziendheid, precognitie, energetische vermogens (magnetiseren) en psychokinese. Meer dan boeiend voor degenen die hiervoor open staan of ervaringen hebben.

Auteur

Rubrieken Recensies

Trefwoorden

Reageren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

coded with care by codetikkers.nl, ontwerp IDA