BiebBlog

Vlissingen

Bibliotheekmedewerkers
aan het woord

28 maart 2012 @ 12:00 door | Geen reacties

440 Jaar terug in de tijd

Op 1 april 1572 vielen de Watergeuzen Den Briel binnen. De Spanjaarden, die heer en meester waren in de Nederlanden, werden verdreven. Het wordt daar al eeuwenlang uitbundig gevierd als begin van de vrijheid van Nederland.
Volgende week zaterdag worden ook in Vlissingen de gebeurtenissen van 6 april 1572 uitgebreid herdacht. Daaraan voorafgaand wordt op donderdag 5 april tijdens een lezing in Bibliotheek Vlissingen door Veronica Frenks en Peter van Druenen stilgestaan bij dit historische ijkpunt.

Getergde Vlissingers
Op Paasmorgen 6 april was de pastoor tijdens zijn preek uitgevaren tegen weer een nieuwe belastende maatregel opgelegd door de Spaanse overheersers. Het zat de Vlissingers dan ook heel hoog.
Ten eerste was er de aangekondigde inkwartiering bij burgers thuis van nieuwe soldaten naast het Waals garnizoen. Ook invoering van de 10e penning -een belasting voor koopman en visser- was het mes op de keel. De blokkades op zee door de Watergeuzen maakten vissen en kapen (de belangrijkste inkomstenbronnen van Vlissingers) lastig. En voortaan moest 1/10 daarvan worden afgedragen voor de oorlogsvoeringen van Alva. Daarnaast was de bouw van een dwangburcht naast de stad een regelrechte belediging voor de Vlissingers die precies daar een nieuwe haven wilden. Dat was immers in 1555 door Karel V beloofd.

Aprilletje 6 Verloor Alva Zijn Fles
Op die bewuste Paaszondag arriveerde per schip een groep foeriers op het stadhuis, waarschijnlijk om de inkwartiering te bespreken. Jan Alman (achter de Walstraat is nog een doodlopend straatje naar hem genoemd) was ze tegenkomen en had ‘zomaar’ een pak slaag gekregen.
Onderweg naar huis om zijn wapens te halen, trof hij de door de pastoor opgehitste kerkgangers en de vlam sloeg in de pan. Ook Jan Cuijk, volgens onbevestigde bron door de prins van Oranje naar Vlissingen gestuurd om poolshoogte te nemen, deed een duit in het zakje en riep op tot verzet. Het volk kaapte buskruit uit het tuighuis en beschoot met kanonnen de Spaanse schepen voor de kust. Toen de Watergeuzen enkele dagen later arriveerden, werden ze zonder slag of stoot ontvangen en namen bezit van de stad.

Don Pacheco
De Spaanse edelman Don Pacheco, die daags na 6 april nietsvermoedend de stad bezocht om de bouw van de citadel te inspecteren, werd gevangen genomen en op 29 april of 6 mei (bronnen spreken elkaar tegen) opgehangen voor het stadhuis. Zijn wapentuig en -rok werden later tentoongesteld in het nieuwe stadhuis op de Groote Markt. Dat brandde af in 1809. De helm werd door een oudijzerboer verkocht aan het KZGW. Sinds 1926 is deze terug in Vlissingen en tegenwoordig te zien in het muZEEUm.

Lezing
In de loop van de geschiedenis is veel geschreven over de Vlissingse opstand. Niet alleen serieuze onderzoeken, maar ook fantasierijke boekjes. Tijdens de lezing in de bibliotheek (aanvang 14.00 uur) wordt niet alleen de voorgeschiedenis van de opstand belicht, maar ook de latere gevolgen ervan voor Vlissingen. De toegang is gratis, maar reserveren is verplicht via activiteit@spui.nl.

Auteur

Rubrieken Vlissingen

Trefwoorden

Reageren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

coded with care by codetikkers.nl, ontwerp IDA