BiebBlog

Vlissingen

Bibliotheekmedewerkers
aan het woord

26 maart 2012 @ 11:50 door | Geen reacties

Evaluatie mediatheken 2012 (deel 1)

In augustus 2010 blogde ik over de resultaten van het in dat jaar gehouden onderzoek onder leerlingen, leerkrachten, ouders van leerlingen en mediathecarissen; onze evaluatie van de bibliotheek op de basisschool, ofwel mediatheek. Conclusie: gewoon doorgaan en blijven optimaliseren!

Natuurlijk kon er wel wat verbeterd worden, zoals het collectieaanbod voor bepaalde interessegebieden. Maar door de bank genomen heerste grote tevredenheid. Ook ten aanzien van de realisatie van doelstellingen. De schoolbibliotheek heeft een duidelijk positieve invloed heeft op leesgedrag- en attitude van de leerlingen. Zo zei bijna driekwart het lezen van verhalen leuker te vinden sinds de komst van de mediatheek en is 70% ook daadwerkelijk meer gaan lezen. De ouders van de leerlingen delen grotendeels deze mening.

Leesattitude en leesmonitor
De overheid vindt lezen en de ontwikkeling van de leesattitude (gelukkig) heel belangrijk. Je kunt niet vroeg genoeg met stimuleren beginnen, getuige het volgende artikel over voorlezen, waarin de overheid zelf het woord voert…..
En dat het scheppen van voorzieningen zeker vruchten afwerpt laat de uitslag van de eerste meetronde nationale monitor de Bibliotheek op school zien: ‘Maar liefst ruim 90 procent van de basisschoolleerlingen houdt van lezen, meer dan driekwart van hen leest dagelijks of wekelijks voor het plezier thuis een boek.’

Integratie leesmonitor
Sinds 2007 evalueert Bibliotheek Vlissingen de mediatheek op Vlissingse basisscholen. Inmiddels aanwezig in vijf basisscholen en nog meer filialen. En met de opening op 1 april van de brede school De Combinatie, komt er weer een mediatheek bij.
Tot nu hanteerde de bibliotheek haar eigen meetsysteem. Omwille van het kunnen vergelijken met landelijke gemiddelden is dit aangepast. Alle vragen van de leesmonitor zijn opgenomen. Aangevuld met extra vragen over de mediatheek is een mooie complete vragenlijst ontstaan.

Momenteel loopt het eigen onderzoek; over circa vier weken worden de resultaten verwacht. We zijn heel benieuwd en houden u uiteraard op de hoogte.

Auteur

Rubrieken Dienstverlening

Trefwoorden

Reageren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

coded with care by codetikkers.nl, ontwerp IDA