BiebBlog

Vlissingen

Bibliotheekmedewerkers
aan het woord

1 mei 2012 @ 09:26 door | Geen reacties

Negeren wij koppig het consumentengedrag?

‘Boeken zullen nooit verdwijnen!’ En: ‘Na elke crisis komt er weer een periode van groei!’ Zulke stellige uitspraken hoor je nog al eens, de laatste tijd. Ze dienen vooral ter geruststelling.

Met andere woorden: ‘Dat lezen van e-boeken is maar een hype hoor. Je zal zien dat het lezen van gewone boeken straks weer toeneemt.’ En die leegstand van winkels? ‘Niets aan de hand! Met een constructief detailhandelsbeleid komen we na de crisis wel weer uit dit dal!’

Strategische lessen
Consumentengedrag volgen en daaruit strategische lessen trekken is een kunst die slechts weinigen gegeven is. We zijn met z’n allen toch eerder geneigd te denken dat alles ‘als vanouds’ z’n gangetje gaat. En als dat niet zo gaat, dan gaan we in verdediging. Hoe kunnen we het papieren boek beter in de markt zetten of de verkoop ervan door prijsstunters bevorderen? Kunnen we met subsidies en verlaagde huurprijzen het winkelcentrum weer ‘vol’ krijgen?
Soms zijn dergelijke maatregelen succesvol, maar minstens zo vaak moet men toch erkennen dat het gaat om symptomen van structureel veranderend consumentengedrag. En dan zijn defensieve acties eigenlijk verspilling van energie. Energie die beter ingezet had kunnen worden om juist in te spelen op dat veranderende koopgedrag.

Winkelleegstand
Neem als voorbeeld de leegstand van winkels in het centrum van Vlissingen. De Provinciale Zeeuwse Courant meldde onlangs dat het bureau Droogh Trommelen en Partners (DTNP) uitgezocht had dat de leegstand in het winkelcentrum boven 20% was opgelopen. Ook in Middelburg groeit de leegstand.
DTNP adviseert overheden en marktpartijen over de ruimtelijke en economische ontwikkeling van stedelijk gebied en ze zijn gespecialiseerd in dit soort onderzoek. Het bureau stelt dat er steeds meer winkelpanden leegstaan door overaanbod, opkomst van internet en vergrijzing van ondernemers. Het feit dat in Vlissingen nog een geringe groei van het aantal inwoners verwacht wordt, doet ze nog geen groot alarm slaan. Nog niet! In heel wat gemeenten is sanering van aanbod al hard nodig.

Internetshoppen
Dat hier sprake is van een onomkeerbare ontwikkeling kan bevestigd worden door de melding van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel dat in Nederland internetwinkelen sterk groeit en qua omvang een substantieel niveau heeft bereikt. In haar Monitor 2011 staat dat 20 tot bijna 30 procent van de gezinsinkopen (afhankelijk van het soort producten of diensten) gedaan worden via internet.
Consumenten die winkelen via internet zullen mijns inziens niet gemakkelijk meer terugkeren naar het oude vertrouwde winkelen in de binnenstad.

Reactie
Hoe hierop te reageren? Als je denkt dat dit overgaat, kan je verweten worden niets te doen tegen het kwaad van de leegstand, waardoor het winkelen nog minder aantrekkelijk wordt. Als je wilt anticiperen, moet je regie gaan voeren over de binnenstad, uitbreiding van winkeloppervlak blokkeren en winkels gaan verplaatsen, ze bij elkaar in geselecteerde straten onderbrengen en andere winkelstraten tot woongebieden ombouwen.
Veranderend consumentengedrag serieus nemen is hierdoor per definitie moeilijk, want wie durft met zekerheid te stellen dat hier werkelijk een structurele verandering plaatsvindt? Wie durft op steeds stelliger wordende vermoedens de leiding te nemen om in te spelen op zich doorzettende trends, zodat je voorbereid bent op de toekomst?

De geschiedenis leert echter dat zij die dit durven een absolute voorsprong op anderen weten te realiseren. Gelukkig staan Vlissingers bekend om hun lef! Neemt u het initiatief?

Auteur

Rubrieken Nieuws, Vlissingen

Trefwoorden ,

Reageren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

coded with care by codetikkers.nl, ontwerp IDA