BiebBlog

Vlissingen

Bibliotheekmedewerkers
aan het woord

23 oktober 2012 @ 11:19 door | Geen reacties

Van Sardijnhaven naar Spui

De vestiging van Bibliotheek Vlissingen in de binnenstad heet ‘t Spui, genoemd naar de Spuistraat. Voordat die straat ook werkelijk bestraat werd, lagen hier de schepen in de Achterhaven, ook wel Sardijnhaven genoemd. Vlak naast de bibliotheek, ongeveer waar nu de Rabobank zetelt, was de vismarkt.

Haven
Een archeologisch onderzoek van dit gebied is in 2005 uitgebreid beschreven door de Archeologische Dienst Walcheren (ADW). Bekend was al dat de haven stamt uit het begin van de 14e eeuw. Volgens de ADW is de haven wellicht gegraven omwille van zoutwinning. Deze vroege vorm van industrie, waarbij het Hollandse veen voor een groot deel werd afgegraven, veranderde het landschapsbeeld van de Noordelijke Nederland totaal.

Vlissingen zelf heeft een nóg langere voorgeschiedenis. Voordat de eerste bewoning in dit gebied plaatsvond, was er sprake van een ouder Vlissingen, ongeveer waar de Watertoren zich nu bevindt. Ook dat had een haven. Nou ja, er liep een kreek richting zee waar scheepjes beschut konden worden opgeborgen. Namen als de Slijkstraat en Breewaterstraat wijzen op de loop van deze kreek, die nog steeds in het stratenplan is te herkennen.

Croniek
Een belangrijk winstpunt van het onderzoek is dat de kaarten van dit gebied uit de Croniek van Smalleganghe uit de 17e eeuw, blijken te kloppen. De kaarten zijn veelvuldig ‘geciteerd ‘ door kaartenmakers die zelf nooit in Vlissingen zijn geweest. Een aantal daarvan was in fantasie doorgeschoten, maar de kaarten die dichter bij de bron bleven, kunnen serieus worden genomen.

Interessant is dat bij het onderzoek aan de stadszijde van de Achterhaven, de Oude Markt, een aantal zeer gave skeletten zijn gevonden. Omdat ook tanden nog intact bleken, kon DNA worden vastgesteld. Recent is bij een aantal Vlissingers, die konden aantonen al tot de vierde generatie te behoren die hier woonachtig is, DNA afgenomen. Daarmee kan mogelijk worden aangetoond dat hun voorvaderen al eerder hier woonden. Binnenkort zal hopelijk meer over deze ‘oer-Vlissingers’ bekend zijn.

Auteur

Rubrieken Vlissingen

Trefwoorden

Reageren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

coded with care by codetikkers.nl, ontwerp IDA