BiebBlog

Vlissingen

Bibliotheekmedewerkers
aan het woord

29 november 2012 @ 12:36 door | Geen reacties

Steun voor nieuws-in-bredere-context

Rob Wijnberg vertrekt als hoofdredacteur van Nrc.next. Hij gaat weg uit onvrede over het concept, waarin ‘zijn’ krant door ‘moederkrant’ NRC gedrukt wordt. Hij wil nu met een website komen die op een totaal andere manier met nieuws omgaat.

Drie zaken deugen volgens Wijnberg niet in de nieuwswereld. Villa VPRO interviewde Rob Wijnberg. Daarin definieert hij het begrip nieuws opnieuw. Het verbaast hem dat in de journalistiek uiterst simpel gedacht wordt dat nieuws nu eenmaal nieuws is. Hierdoor holt het hele journalistieke legertje massaal en gelijktijdig achter hetzelfde nieuws aan en probeert iedereen daarin krampachtig een eigen invalshoek te vinden, hetgeen zelden lukt. In die visie wordt gedacht dat ‘nieuws’ er gewoon is, terwijl Wijnberg stelt dat nieuws heel vaak bepaald wordt door de beslissing van journalisten waaraan en hoe zij aan iets aandacht besteden.

Wijnberg wil geen variant gaan maken op de website Nu.nl. Hij wil met een site komen die drie belangrijke tekortkomingen van huidige media gaat opheffen:

  1. Nieuws is bijna altijd conservatief; het gaat over wat verkeerd, slecht of anders gaat. Het richt zich op incidenten, waardoor je het gevoel krijgt dat vroeger alles beter ging;
  2. Nieuws is conflictgericht en destructief van aard. Het uitgangspunt van de journalist is vooral gericht op het verscherpen van tegenstellingen;
  3. Nieuws laat vooral de uitzonderingen zien en zelden of nooit de regel of achterliggende structuur. Op een kaartje van Loesje zag hij ooit de treffende tekst ‘99,99% van alles wat er in de wereld gebeurt, wordt nooit nieuws!’

Heel veel belangrijke ontwikkelingen, die bijvoorbeeld vele jaren duren, komen volgens Wijnberg zelden in het nieuws aan bod. In het genoemde radioprogramma geeft hij de vrouwenemancipatie of de opkomst van het digitale tijdperk als uiterst belangrijke ontwikkelingen die nooit nieuws zijn geweest.

Grotere structuren
Zijn nieuwssite zal dus minder aandacht besteden aan de ‘waan van de dag’ en de grotere structuren achter ingrijpende ontwikkelingen meer op de voorgrond willen trekken, zodat lezers hierdoor een andere blik op de wereld krijgen. Wijnbergs boek En mijn tafelheer is Plato ging helemaal over deze kijk op het nieuws.

Midden-Oosten
Joris Luyendijk benadrukte deze manier van denken ook al in zijn boek Het zijn net mensen, dat in 2006 verscheen. Hij klaagde daarin zichzelf en zijn collega correspondenten aan voor een voortdurende incidenten-journalistiek: een hoogwaardigheidsbezoek aan Jordanië of een bomaanslag in Tel Aviv. Alsof je door dat soort snippers van nieuws die moeilijk te doorgronden regio zou kunnen leren kennen, laat staan begrijpen!

Als het aan filosoof Wijnberg ligt krijgen journalisten als Luyendijk -die momenteel de bankensector aan een uitgebreid onderzoek onderwerpt- ruim baan op zijn nieuwe site. Wijnberg wil geen adverteerders op zijn site, maar is wel geïnteresseerd in partners, die achter zijn ideeën staan.

De branche van bibliotheken dient nu als één man op te staan om steun te bieden.

Auteur

Rubrieken Nieuws

Trefwoorden

Reageren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

coded with care by codetikkers.nl, ontwerp IDA