BiebBlog

Vlissingen

Bibliotheekmedewerkers
aan het woord

2 januari 2013 @ 08:22 door | Geen reacties

Een hoopgevend jaar toegewenst

In tijden van crises, koopkrachtdaling en andere zorgen is het belangrijk uitzicht te hebben op betere tijden. Namens alle medewerkers van Bibliotheek Vlissingen wens ik u een positief jaar toe met glorend uitzicht op betere tijden.

Als we het goed bekijken, hebben we het natuurlijk zo slecht nog niet. Daarom is het belangrijk onze zegeningen te tellen en bewust om te gaan met de wereld om ons heen. De bibliotheek kan u daarbij helpen. Wij beheren voor u namelijk een onuitputtelijke bron van kennis en informatie. Wij kunnen u wegwijs maken in dat labyrint van boeken, kranten, tijdschriften en digitale media om u te helpen antwoorden te vinden op de vragen waarmee u worstelt. Om u te helpen inspiratie en motivatie te vinden om er weer een beloftevol nieuw jaar van te maken.

Voorlezen
Het jaar 2013 is nationaal gedoopt tot het Jaar van het Voorlezen. Dat is niet zomaar lukraak gekozen. Naast veiligheid, eten, onderdak en liefde is kunnen lezen en leren een essentiële voorwaarde om volwaardig te kunnen opgroeien. Veel kinderen worden nog te weinig en te onregelmatig voorgelezen en daar gaan we dit jaar wat aan doen. Want alleen met intensief voorlezen ontwikkelt de taalvaardigheid van kinderen goed. En dat is weer dé voorwaarde om te kunnen lezen. Dus: broertjes, zusjes, vaders en moeders, opa’s en oma’s, buren en zwervers: lees voor aan ieder die je lief is!

Wat een hoopgevend jaar wordt 2013!!

Auteur

Rubrieken Algemeen

Trefwoorden

Reageren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

coded with care by codetikkers.nl, ontwerp IDA