BiebBlog

Vlissingen

Bibliotheekmedewerkers
aan het woord

20 februari 2013 @ 13:21 door | Geen reacties

Vlissingen: I Like!

Facebook is al lang niet meer een medium om alleen maar persoonlijke weetjes mee te delen. Naast commerciële uitingen zijn er tal van pagina’s die een ‘hoger doel’ nastreven. Van human interest tot kunst en cultuur, en alles daartussenin. Twee opvallende pagina’s wil ik u niet onthouden.

Rijksmuseum
Het hiaat dat het Nationaal Historisch Museum achterlaat, nadat daar de stekker is uitgetrokken, wordt met verve gevuld door het ‘Rijks’.
Het grootste en belangrijkste museum van ons land is sinds de huisvesting in het eigen gebouw in de van Baerlestraat (1885) vaak aangepast aan de smaak van de tijd. Een grootscheepse verbouwing die in 2003 begon, moet de allure die architect Kuipers destijds bedacht weer terugbrengen. De collectie zal zich in de 19e eeuwse sfeer thuis kunnen voelen..

Aftellen
In april 2013 wordt het museum weer opengesteld voor publiek. Laatste klusje van Koningin Beatrix? Ondertussen wordt op Facebook afgeteld. Iedere dag wordt een object getoond, voorzien van uitgebreide informatie of een woordgrap. Aanrader!

Vlissingen
De onstaansgeschiedenis van Vlissingen is in duister gehuld. Er zijn veel theorieën. Niet alleen over de stichting, maar ook de naamgeving. In 1264 wordt in een document gesproken over Nieuw-Vlissingen. Daaruit valt de conclusie te trekken dat daarvoor Oud-Vlissingen al bestond als Vlissingen, zoals Wikipedia (overigens zonder de bron daarvan te noemen) ook al aangeeft. In geschiedkundige boeken wordt dat Oud-Vlissingen ook geduid en eerder toonde ik hier al een prent waarop het is afgebeeld.

Puzzelstukjes
Jammer is dat bij de brand van 1809 het hele archief en kadaster (dat op de zolder van het stadhuis aan de Groote Markt stond) verloren ging. Daardoor is van de tijd daarvoor slechts mondjesmaat informatie bekend. Ja, uit overlevering genoeg, maar historische bewijsstukken ontbreken.
Door digitalisering van veel collecties, ook buiten Vlissingen, vormen de puzzelstukjes van de geschiedenis van Vlissingen stukje en beetje weer een plaatje. Verre van compleet, maar wel een leuk beeld.

Vlissingen 700
De Vlissingse publicist en historicus Peter van Dreunen is al enkele jaren voortvarend bezig met die puzzelstukjes. Doel is de uitgave van een lijvig boek in 2015. Dan wordt namelijk gevierd dat Vlissingen 700 jaar stadsrechten heeft. Peter heeft op Facebook een pagina aangemaakt, waar hij al wat tipjes van de sluier oplicht. Niet alleen leuk om te lezen, maar ook als prikkel om informatie die her en der verstopt zit, los te weken. Liken!

Auteur

Rubrieken Vlissingen

Trefwoorden

Reageren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

coded with care by codetikkers.nl, ontwerp IDA