BiebBlog

Vlissingen

Bibliotheekmedewerkers
aan het woord

13 maart 2013 @ 09:17 door | Geen reacties

Donkere bladzijden

Komende zaterdag, 16 maart, start de jaarlijkse Boekenweek, met dit keer als thema ‘Gouden Tijden, Zwarte Bladzijden’.

Slavernij
Mede gezien het feit dat op 1 juli a.s. herdacht wordt dat 150 jaar geleden de slavernij werd afgeschaft in Suriname en de Nederlandse Antillen, organiseert onze bibliotheek een passende Boekenweek-activiteit.
Op donderdag 21 maart (19.30 uur) houdt de Vlissingse stadsarchivaris Ad Tramper een lezing onder de titel ‘Leven aan boord van een Walchers slavenschip’.

Vlissings verleden
Ook Zeeuwen speelden tijdens een prominente rol in de slavenhandel. Vooral de steden Middelburg en Vlissingen hielden zich met deze ‘negotie’ bezig.
Aan de hand van bewaard gebleven scheepsjournalen en andere scheepspapieren wordt een gedetailleerd beeld geschetst van Walcherse slavenschepen. Een van die schepen was De Aurora, die in 1779 vanaf de rede van Fort Rammekens vertrok naar de kust van Guinee en Suriname.
Plaatsbewijzen à € 2,00 zijn verkrijgbaar bij onze inlichtingenbalie of te reserveren via activiteit@spui.nl onder vermelding van uw naam, mailadres en telefoonnummer.

Boekpresentatie
Overigens organiseert ook het muZEEum aan de Nieuwendijk een toepasselijk evenement in het kader van de Boekenweek.
Dinsdag 19 maart geeft schrijfster Jaqueline Zirkzee van 16.00 tot 18.00 uur een lezing over haar nieuwe boek ‘Reimer’; een roman over een jonge leerling-apotheker die gedwongen wordt aan te monsteren op een VOC-schip. Als chirurgijn maakt hij de reis vol ontberingen naar Indië, waar hij getuige is van het schrikbewind van Jan Pieterszoon Coen.

En waar kan die lezing beter plaatsvinden dan in het Zeeuws maritiem muZEEum, waar de Gouden Eeuw een belangrijk onderdeel uitmaakt van de vaste tentoonstelling?

Gratis kaarten zijn in Vlissingen verkrijgbaar bij Boekhandel ’t Spui en het muZEEum, in Middelburg bij De Drvkkery.

Voor beide lezingen is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Vol=vol!

Tot slot: neem ook eens een kijkje in het online Themadossier Slavernij dat onze bibliotheek recent heeft geproduceerd.

Reageren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

coded with care by codetikkers.nl, ontwerp IDA