BiebBlog

Vlissingen

Bibliotheekmedewerkers
aan het woord

8 november 2013 @ 10:00 door | Geen reacties

Nostalgisch terugblikken op een bevlogen bestuurder

Afgelopen zaterdag werd door Uitgeverij De Drvkkery in een overvolle bovenzaal van de bibliotheek een nieuw boek over de recente geschiedenis van Vlissingen ten doop gehouden: Het Vlissingen van Joh.P. Ventevogel.

Schrijfster Ina Herbers-Schoenmakers leidde de presentatie in door te vertellen hoe zij kon beschikken over een uitgebreid persoonlijk archief van de in 2005 overleden Ventevogel, die als bevlogen bestuurder op de terreinen van kerk, onderwijs, politiek en verzekeringen een bekende Vlissinger was. Het boek is helemaal opgehangen aan het persoonlijke leven van deze Jantje Ventevogel, die op 22 februari 1912 was geboren. Maar in een ruime marge worden de sociaal, maatschappelijke en politieke omstandigheden in het Vlissingse toegelicht, zodat de geschiedenis een breder publiek zal boeien.

Verzuiling
De ondertitel van het boek vat de inhoud bondig samen: ‘van een verzuilde vooroorlogse samenleving naar samenwerking in de wederopbouw’. Bij de overhandiging van het eerste exemplaar van dit boek aan wethouder Rob van Dooren probeerde de jongste dochter van Jan Ventevogel aan de huidige generatie uit te leggen wat verzuiling eigenlijk inhield. “Toen de dominee op een dag bij ons op visite kwam en bij de koffie een gebakje gepresenteerd kreeg, reageerde deze verontwaardigd met de uitroep: ‘bieden jullie gebak van een Rooms-katholieke bakker aan?’ ”

Participatiesamenleving
Bij het lezen van dit boek wordt nog eens duidelijk dat de onlangs in de troonrede opgepoetste term ‘participatiesamenleving’ geen hedendaagse uitvinding is. De beschrijving van Ventevogels jeugdjaren en zijn betrokkenheid bij de wederopbouw en de ondersteuning van particulier initiatief op allerlei terreinen, maakt duidelijk hoe hij één van de gangmakers geweest is van het naoorlogse Vlissingen. Veel, voornamelijk christelijke, organisaties heeft hij jarenlang bestuurlijk ondersteund.

Jammer dat de zwart-wit foto’s nogal weinig contrast hebben, maar desondanks een mooie nieuwe aanwinst voor de literatuur over Vlissingen.

Uiteraard nemen wij een exemplaar van dit werk op in onze collectie. Eerder verscheen van schrijfster Ina Herbers een biografie over de NSB-burgemeester van Vlissingen P.C.  Callenfels.

Auteur

Rubrieken Vlissingen

Trefwoorden ,

Reageren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

coded with care by codetikkers.nl, ontwerp IDA