BiebBlog

Vlissingen

Bibliotheekmedewerkers
aan het woord

3 december 2013 @ 10:00 door | 1 reactie

200 jaar koninkrijk, met dank aan Vlissingen

Sinds 13 november 2013 viert Nederland het 200 jarig bestaan als zelfstandig koninkrijk met als vorst het huis van Oranje-Nassau. Hun wapen hangt in Vlissingen prominent naast het stadswapen op de gevel van het stadhuis en niet zomaar: Vlissingen speelde een rol bij de totstandkoming van het koninkrijk.

Europa
Voor 1813 viel ons land onder gezag van Napoleon. Daarvoor was het korte tijd een koninkrijk met de broer van Napoleon als vorst. Tot dan was het een federale republiek en voor de 16e eeuw behoorden de losse staten daarvan door vererving, huwelijken en oorlogsbuit beurtelings toe aan de inmiddels veelal verdwenen Europese vorstenhuizen.

De opstand
Vanaf 1555 was dat de Spaanse Koning Filip II, zoon van Keizer Karel de V. Vlissingen was als markizaat rechtstreeks eigendom van deze koning en in navolging van zijn vader vertrok Filips van daaruit naar Spanje, uitgezwaaid door Willem van Oranje. Die was door de koning aangesteld als stadhouder van de staten van Holland, Zeeland en Utrecht. Toen de edelen in de Nederlanden in opstand kwamen tegen de autoritaire bestuursvorm van Filips en het protestantisme opbloeide, werd de Hertog van Alva erop af gestuurd om de orde te herstellen. Oranje, inmiddels behoorlijk gebrouilleerd met Filips,  sloot zich aan bij de opstandelingen, nam de leiding en als eerste Noord-Nederlandse stad koos Vlissingen in 1572 zelfstandig voor Oranje.

Republiek
Later in datzelfde jaar nam Dordrecht het revolutionaire initiatief om de eerste vrije vergadering van de Staten van Holland te organiseren. Er ontstonden verschillende verdragen tussen gewesten met als hoofddoel een vrije regering met een eigen agenda, waarbij de soevereiniteit van de Koning van Hispanje nog niet eens ter discussie stond. Wel in 1581, toen de leden van  Staten Generaal de inmenging van de koning zo beu waren, dat ze hem afzette. Na eerst tevergeefs nog wat andere vorsten te hebben benaderd om de nieuwe koning te worden, werd besloten om als republiek verder te gaan. Daarbinnen vormden staten en steden een eigen Souverein gezag, waarboven centraal niet, zoals overal elders, een persoon als machthebber stond, maar de Staten Generaal. Tot Napoleon ook daar in 1795 een einde aan maakte en het hele land inlijfde. Vlissingen werd daarbij om strategische redenen onder direct gezag van de Keizer geplaatst.

Nederland
Nadat Napoleon in 1812 zijn Waterloo had gevonden, snakte het bevrijde land naar soevereiniteit. De roep om de gedoodverfde Prins van Oranje niet tot stadhouder, maar tot koning uit te roepen was sterk. Op 30 november 1813 landde de Prins in Scheveningen en werd ingehuldigd als koning Willem I. Zijn eerste kabinet stelde een commissie aan om een eigen grondwet te schrijven. Als telg van ‘eene Vlissingse regeeringsfamilie’ werd ook de Vlissingse baljuw Apollonius Jan Cornelis Lampsins erbij betrokken. Lampsins was in het kielzog van Oranje naar Pruissen uitgeweken en vertrouweling van de Prins. Zijn portret, met in zijn rechterhand de nieuwe grondwet, hangt in het muZEEum, ooit het woonhuis van zijn illustere voorvader Cornelis.

Auteur

Rubrieken Vlissingen

Trefwoorden

Reageren

One thought on “200 jaar koninkrijk, met dank aan Vlissingen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

coded with care by codetikkers.nl, ontwerp IDA