BiebBlog

Vlissingen

Bibliotheekmedewerkers
aan het woord

17 maart 2014 @ 09:32 door | 1 reactie

Een nieuwe gemeenteraad

Gaat u op 19 maart stemmen of niet? Twijfel niet en ga! Maar lees daarna het boek De gemeenteraad heeft geen toekomst van bestuurskundige Jasper Loots  en journalist Piet-Hein Peeters. De toekomstbestendigheid van de raad is een voor de democratie belangrijk aspect, want op papier is de gemeenteraad de baas, het orgaan dat lokaal wikt, beschikt en de centen verdeelt.

De gemeenteraad heeft geen toekomst laat een verontrustend beeld zien van de voortgaande marginalisering van de gemeenteraad. Er gaan steeds meer taken van het rijk naar gemeenten. Veel gemeenten kunnen die niet aan en besteden de uitvoering daarom uit aan samenwerkingsverbanden. De gemeenteraad heeft vervolgens nog maar weinig over die uitbestede dossiers te zeggen. De aanstaande decentralisaties bieden de gemeenteraden echter de mogelijkheid een centrale positie in te nemen in de inrichting van het sociale domein.

Commentaar
Bij de doop van het boek gaven twee raadsleden en voormalig burgemeester Jan Mans commentaar. Laatstgenoemde kwam tot de conclusie dat de invoering van het dualisme het bestuur de das om lijkt te doen. Sinds 2002 lijkt hiermee de oppositie georganiseerd te zijn: alle voorstellen van het college van Burgemeester & Wethouders worden bijna per definitie door de oppositiepartijen verworpen. De raad lijkt zich hierbij te spiegelen aan de Tweede Kamer en dat komt de bestuurskracht van de gemeente en de volksvertegenwoordigende functie niet ten goede. ‘Hierdoor snapt de burger er geen bal meer van’, aldus Mans.

Transities
De gemeenteraad is er in de allereerste plaats om de gemeente te besturen, de stad tot ontwikkeling te brengen. In de praktijk verliest de raad juist aan relevantie door beleidsontwikkelingen als transities in het sociale domein en de invoering van de nationale politie. Op die terreinen hebben gemeenteraden steeds minder te zeggen.
De gemeenteraad zou zichzelf opnieuw moeten uitvinden. Dat is de stelling van hoogleraar innovatie en regionaal bestuur Marcel Boogers. Hij is één van de geïnterviewden, die in het boek aan het woord komen. Volgens hem is het beter als de gemeenteraad zich opstelt als een soort consumentenbond, die zich uitspreekt over alles wat er in haar gemeente gebeurt. Daarnaast moet de deskundigheid van raadsleden op een hoger peil, want het besturen van een stad wordt steeds complexer.

Reacties
Het boek heeft veel losgemaakt. Binnenlands Bestuur reageerde, op de website van de Vereniging voor Raadsleden is er in drie artikelen aandacht aan besteed en ook De Correspondent analyseerde het boek.

Maar eerst bent u aan het woord. Ga massaal stemmen, zodat er een nieuwe raad komt die zich kan gaan vernieuwen.

Auteur

Rubrieken Nieuws, Recensies

Trefwoorden , ,

Reageren

One thought on “Een nieuwe gemeenteraad

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

coded with care by codetikkers.nl, ontwerp IDA