BiebBlog

Vlissingen

Bibliotheekmedewerkers
aan het woord

28 april 2014 @ 09:00 door | 5 reacties

Even pas op de plaats voor bibliotheek op scholen

In 2007 begon Bibliotheek Vlissingen met de uitrol van bibliotheken op basisscholen. Afgelopen januari openden wij onze tiende vestiging op de Theo Thijssenschool. Dat is voorlopig de laatste. Andere basisscholen, die nog geen bibliotheek op school hebben, kunnen blijven rekenen op de komst van deze dienstverlening, maar voorlopig lukt dat nog niet.

Transformatie
De groei van deze intensieve dienstverlening aan de Vlissingse jeugd is namelijk alleen maar mogelijk doordat de bibliotheek een transformatie doormaakt van een bibliotheek met standaarddiensten voor een breed publiek naar een instelling met diensten-op-maat die meer op specifieke doelgroepen is gericht. Het komt erop neer dat we meer voor de jeugd kunnen betekenen als we andere diensten effectiever en goedkoper uitvoeren. Op dat punt is de afgelopen jaren heel veel bereikt.  Zo is fors bespaard omdat nu één team boeken aanschaft voor alle bibliotheken in Zeeland en kunnen we meer aandacht besteden aan persoonlijke advisering.

Ambitie
In 2007 begon de bibliotheek aan deze omslag met de wens dat in 2016 alle basisscholen een bibliotheek in huis hadden. In de periode 2011-2013 moest de bibliotheek echter bijdragen in de gemeentelijke bezuinigingen, waardoor vertraging in de uitrol ontstond. Bezuinigen én efficiënter werken om middelen voor het onderwijsbibliotheekwerk vrij te maken, vereist immers meer energie én tijd. Dat geldt ook voor de bouw van een brede school in Souburg-Zuid. Er wordt nu aangestuurd op realisatie daarvan in 2016, zodat de bibliotheekvoorzieningen van de basisscholen De Tweemaster, De Burcht/Rietheim en Het Kameleon samengevoegd kunnen worden. Vóór die tijd starten we met een voorziening op de basisschool van de Vlissingse Schoolvereniging aan de Govert Flincklaan.

Kwaliteit
De bibliotheken worden op school ingericht om leerkrachten en ouders te helpen kinderen bij hun taal- en leesontwikkeling te ondersteunen. De afgelopen twintig jaar bleek bijna de helft van de schoolverlaters basisonderwijs het begrijpend lezen onvoldoende machtig te zijn. Scholen en bibliotheek slaan de handen ineen om veel meer kinderen taalvaardig te maken. Dat vraagt echter wel kwaliteit en doorzettingsvermogen, want goed leren lezen vereist een brede woordenschat en heel veel oefening. Langzaam maar zeker slagen we er zo in alle kinderen te helpen zich zo goed mogelijk te ontwikkelen. Volgende maand evalueren wij dit werk aan de hand van een monitor en dan kom ik hier zeker op terug.

Auteur

Rubrieken Dienstverlening

Trefwoorden , ,

Reageren

5 thoughts on “Even pas op de plaats voor bibliotheek op scholen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

coded with care by codetikkers.nl, ontwerp IDA