BiebBlog

Vlissingen

Bibliotheekmedewerkers
aan het woord

16 juli 2014 @ 09:00 door | 2 reacties

Bibliotheekwet in de maak

Het ziet ernaar uit dat de hele branche van bibliotheken per 1 januari aanstaande een nieuwe wetgeving kent. Twaalf juni ging de Tweede Kamer met grote meerderheid akkoord met deze wet, zodat te verwachten is dat de Eerste Kamer na de zomer deze wetgeving ook zal bekrachtigen.

Functies
Met de wet wordt formeel geregeld dat bibliotheken moeten voldoen aan vijf functies: lezen, leren, informeren, cultuur en ontmoeting & debat. Door certificering wordt vierjaarlijks getoetst hoe bibliotheken deze functies invullen, hoe bijgedragen wordt aan het netwerk en hoe ingespeeld wordt op veranderend consumentengedrag. Zo wordt inhoud en kwaliteit van bibliotheken gewaarborgd en wordt erop toegezien dat bibliotheken zich focussen op hun maatschappelijke functie.

Netwerk
Daarnaast bepaalt de wet hoe de structuur van het samenwerkend stelsel van bibliotheken eruit ziet. Alle landelijke ondersteuningstaken worden geconcentreerd bij de Koninklijke Bibliotheek, waarmee deze nationale organisatie de samenhang tussen wetenschappelijke en openbare bibliotheek zal verbeteren.
Zorg voor een goed netwerk is belangrijk in tijden van bezuinigingen. Als gemeenten aanmerkelijk minder subsidiëren en bibliotheken daardoor bijvoorbeeld veel minder boeken kunnen kopen, zouden zij dat kunnen compenseren door uit andere bibliotheken boeken te gaan aanvragen. De wet regelt echter een evenredige bijdrage aan dit onderlinge leenverkeer, zodat leners niet de dupe kunnen worden van dergelijke bezuinigingen.

Digitale diensten
Derde belangrijke regeling is de organisatie van de digitale bibliotheek. De Rijksoverheid zal deze diensten organiseren en bekostigen, al wordt hiervoor een greep gedaan uit de budgetten die gemeenten nu voor bibliotheekwerk krijgen. Zo wordt de beschikbaarheid van e-books en digitale informatiebronnen landelijk geregeld.

Auteur

Rubrieken Overige

Trefwoorden ,

Reageren

2 thoughts on “Bibliotheekwet in de maak

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

coded with care by codetikkers.nl, ontwerp IDA