BiebBlog

Vlissingen

Bibliotheekmedewerkers
aan het woord

Alle berichten van oktober 2014

Directeur van Bibliotheek Vlissingen, levert bijdragen aan dit weblog om met u in contact te kunnen komen. Voel u dus vrij te reageren op zijn berichten en breng uw ideeën en suggesties omtrent de bibliotheek in, want hij doet daar zeker iets mee.

30 oktober 2014 @ 09:36 door | 3 reacties

Kwetsbare mensen

Wethouder John de Jonge begon in de raadsvergadering van 16 september, waarin gesproken werd over de bezuinigingen voor de komende jaren, met een analyse van de Vlissingse bevolking. Vlissingen heeft in vergelijking met andere gemeenten een onevenredig groot aantal laag opgeleiden, weinig verdienende inwoners. Vlissingen telt veel meer werklozen en uitkeringsgerechtigden dan andere steden en krijgt om die reden veel minder inkomsten uit gemeentelijke belastingen dan elders. Volgens De Jonge is dit een belangrijke oorzaak voor de zwakke financiële positie van de stad. Uiteraard noemde hij daarnaast ook de hoge kosten voor de grondexploitatie en de nauwelijks beïnvloedbare begrotingsruimte als oorzaken. Maar hij zette niet voor niets de typerende sociaal-economische…

lees verder...
23 oktober 2014 @ 14:20 door | 2 reacties

Eén landelijke bibliotheekkaart

Wij Zeeuwen zijn al heel lang verwend. In vergelijking met andere provincies genieten wij niet alleen van veel meer zonuren en meer rust, maar ook al decennia lang van één provinciale bibliotheekpas. We zijn het zo gewend, dat het niet eens bijzonder lijkt. In andere provincies vindt men het echter wel buitengewoon. Het feit dat in Zeeland iedereen elk boek kan lenen, uit welke andere bibliotheek in Zeeland dan ook, is redelijk uniek. Alle bibliotheken in Zeeland spraken al in 1976 af dat we één Zeeuws aanbod van boeken, tijdschriften en digitale media opbouwen, dat voor elke Zeeuw beschikbaar staat. Het maakt dan ook niet uit welke bibliotheek u binnenstapt,…

lees verder...
17 oktober 2014 @ 09:00 door | 2 reacties

Taartenwedstrijd Kinderboekenweek

De Kinderboekenweek is voorbij. Bibliotheek Vlissingen pakte weer flink uit in deze feestelijke Boekenweek. Er was een kinderboekenweekfeest, een schrijfwedstrijd, peutertje luister voor de kleintjes en een taartwedstrijd. Jury Voor de taartwedstrijd ben ik gevraagd om in de jury te zitten. Geknutselde taarten beoordelen op kwaliteit, lastig hoor! In drie leeftijdscategorieën moest een winnaar komen. Marloes van Belzen zat ook in de jury, zij is specialist in het bakken van taarten. Met haar eigen bedrijf Zoet Goed Taarten bakt ze wat af. Voor de bibliotheek heeft ze drie taarten gebakken voor de winnaars van de taartenwedstrijd. Te mooi Welke inzendingen niet de prijzen vielen? Knip en plakwerkjes met behulp van de computer….

lees verder...
14 oktober 2014 @ 10:14 door | 13 reacties

Bezuinigen op de Bibliotheek

Met de vaststelling door de gemeenteraad van de zogenaamde Zomernota, zijn de kaders vastgelegd voor de meerjarenbegroting 2015-2018 van Vlissingen. Het gaat daarin vooral over bezuinigingen. Om de financieel-economische positie van Vlissingen te verbeteren, zijn ingrijpende bezuinigingen nodig. Om een wethouder te citeren: ‘We staan aan de rand van de afgrond. De situatie is kritiek, maar niet hopeloos.’ Zeventig procent De Zomernota kondigt drastische kortingen aan op het onderhoud van de stad en op uitgaven voor sport en cultuur. Op het laatste domein wordt ongeveer driekwart van de financiële middelen geschrapt. Muziekschool en Kunsteducatie krijgen helemaal geen subsidie meer en de bibliotheek moet een bedrijfsvoering bedenken die 70% goedkoper is…

lees verder...
10 oktober 2014 @ 09:37 door | 3 reacties

Boekenhintspel in de Kinderboekenweek

In het kader van de Kinderboekenweek hebben we met groep 5 tot en met 8 op de Burcht Rietheim en de Tweemaster het boekenhintspel gespeeld. Als inleiding mochten de leerlingen zelf iets vertellen over wat ze al wisten over de Kinderboekenweek. Het spel Het boekenhintspel ging als volgt: kinderen werden uitgedaagd om boektitels te raden. Op zeven hintkaarten stonden boektitels met de bijbehorende hints. Deze hints werden per boek opgenoemd, waarbij de leerlingen mochten raden en opschrijven bij welke boektitel dit hoorde. Blauwtje lopen De leerlingen mochten de titels niet verklappen of hardop roepen. Wie dit wel deed werd gediskwalificeerd en mocht niet meer meedoen. Iedereen hield zich aan de…

lees verder...
coded with care by codetikkers.nl, ontwerp IDA