BiebBlog

Vlissingen

Bibliotheekmedewerkers
aan het woord

14 oktober 2014 @ 10:14 door | 13 reacties

Bezuinigen op de Bibliotheek

Met de vaststelling door de gemeenteraad van de zogenaamde Zomernota, zijn de kaders vastgelegd voor de meerjarenbegroting 2015-2018 van Vlissingen. Het gaat daarin vooral over bezuinigingen.
Om de financieel-economische positie van Vlissingen te verbeteren, zijn ingrijpende bezuinigingen nodig. Om een wethouder te citeren: ‘We staan aan de rand van de afgrond. De situatie is kritiek, maar niet hopeloos.’

Zeventig procent
De Zomernota kondigt drastische kortingen aan op het onderhoud van de stad en op uitgaven voor sport en cultuur. Op het laatste domein wordt ongeveer driekwart van de financiële middelen geschrapt. Muziekschool en Kunsteducatie krijgen helemaal geen subsidie meer en de bibliotheek moet een bedrijfsvoering bedenken die 70% goedkoper is dan nu het geval is.
En deze ingrepen blijken dan nog onvoldoende te zijn om weer echt financieel gezond verklaard te worden. Daarom wordt hulp van de rijksoverheid en provincie gevraagd.

Consequenties
De Bibliotheek moet nu onderzoeken wat de consequenties zijn van deze financiële taakstelling. De raad wil dat één bibliotheek voor volwassenen en alle bibliotheken op de basisscholen openblijven. Maar met een minimaal budget, dat in 2012 al een forse bezuiniging heeft ondergaan, lijkt dat vrijwel onmogelijk.  In de PZC van afgelopen zaterdag wordt al over een mogelijke consequentie gesproken. Dit is prematuur maar met een bezuinigingstaak van 70% zijn de keuzes beperkt. 

Taak is nu aan de Bibliotheek om de mogelijke scenario’s in kaart te brengen. Begin volgend jaar, als een scenario gekozen is, wordt duidelijk wat hiervan de gevolgen zijn zodat alle klanten van de bibliotheek én de medewerkers weten wat dit voor hen gaat betekenen. De maatregelen die dan vastgesteld worden, moeten in de periode 2015-2017 uitgevoerd worden.

De petitie tegen cultuurafbraak in Vlissingen (opgezet door de Cultuurwerf) is nog steeds te ondertekenen!

Auteur

Rubrieken Algemeen

Trefwoorden

Reageren

13 thoughts on “Bezuinigen op de Bibliotheek

  1. […] op de zorg, staat Bibliotheek Vlissingen ook voor een ingrijpende financiële taakstelling. Eerder berichtte ik u al over omvang en aanpak ervan. Er zijn inmiddels verschillende scenario’s […]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

coded with care by codetikkers.nl, ontwerp IDA