BiebBlog

Vlissingen

Bibliotheekmedewerkers
aan het woord

30 oktober 2014 @ 09:36 door | 3 reacties

Kwetsbare mensen

Wethouder John de Jonge begon in de raadsvergadering van 16 september, waarin gesproken werd over de bezuinigingen voor de komende jaren, met een analyse van de Vlissingse bevolking. Vlissingen heeft in vergelijking met andere gemeenten een onevenredig groot aantal laag opgeleiden, weinig verdienende inwoners. Vlissingen telt veel meer werklozen en uitkeringsgerechtigden dan andere steden en krijgt om die reden veel minder inkomsten uit gemeentelijke belastingen dan elders. Volgens De Jonge is dit een belangrijke oorzaak voor de zwakke financiële positie van de stad. Uiteraard noemde hij daarnaast ook de hoge kosten voor de grondexploitatie en de nauwelijks beïnvloedbare begrotingsruimte als oorzaken. Maar hij zette niet voor niets de typerende sociaal-economische demografische kenmerken op de eerste plaats.

Prioriteit
Bibliotheek Vlissingen zet zich als gemeentelijke bibliotheek uiteraard in voor belangrijke gemeentelijke beleidsprioriteiten. Zo is de zorg voor de ontwikkeling van de Vlissingers als het ware in haar genen verankerd. Toen de bibliotheek in 1912 werd opgericht, luidde haar doelstelling al ‘de geestelijke ontwikkeling van Vlissingers te stimuleren’. De bibliotheek doet dit nu door systematisch te werken aan het verbeteren van taalvaardigheid, het vermogen goed met informatie om te gaan en nieuwe digitale media te kunnen benutten. Zo leren we op basisscholen kinderen de wereld om hen heen te begrijpen.

Volwassenen
Bijna alle kinderen worden door onze bibliotheken op scholen beter ondersteund dan ooit. De gemeenteraad benadrukte vorig jaar, toen het bibliotheekbeleid werd vastgesteld, hierbij de volwassenen niet uit het oog te verliezen. Dat was niet tegen dovemansoren gezegd. De bibliotheek doet al heel wat om ook volwassenen, die moeite hebben met lezen of met de digitalisering, van dienst te zijn. Maar we vinden dat het nog te onsamenhangend gebeurt. Met het oog op de komende bezuinigingen beseffen we dat naar optimale efficiëntie en het beste resultaat moeten streven. Daarom is dit voorjaar opdracht gegeven aan onderzoeksbureau Cubiss uit Tilburg om demografische gegevens over Vlissingen op een rijtje te zetten, zodat de bibliotheek haar beleid beter kan onderbouwen en meer doelgericht kan uitbouwen. In november worden hiervan de resultaten verwacht. Ik houd u op de hoogte.

Reageren

3 thoughts on “Kwetsbare mensen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

coded with care by codetikkers.nl, ontwerp IDA