BiebBlog

Vlissingen

Bibliotheekmedewerkers
aan het woord

9 februari 2015 @ 08:00 door | 5 reacties

Digitale vaardigheden bijgespijkerd

Internet neemt een steeds belangrijker plaats in ons leven in. Bedrijven en overheden maken er ook steeds meer gebruik van. Nederland is internationaal koploper in internet-dichtheid: meer dan 90 procent van de huisgezinnen heeft een internetaansluiting. Maar dit betekent jammer genoeg niet dat iedereen goed met het internet overweg kan en daardoor ook goed van dit kanaal gebruik kan maken. Heel veel mensen hebben de grootst mogelijke moeite om op internet te vinden wat ze zoeken. Soms is dat omdat ze geen verbinding met het internet kunnen krijgen, soms krijgen ze veel te veel informatie waardoor ze door de bomen het bos niet meer zien. Bij steeds meer diensten is de toegang geblokkeerd, bijvoorbeeld met een wachtwoord of DigiD. Het wordt steeds meer vanzelfsprekend gevonden dat je diensten afneemt via je telefoon of een tablet. Kortom: de omgang met informatie en communicatie wordt er lang niet voor iedereen gemakkelijker op.

Moeite
Uit een onlangs voor de bibliotheek uitgevoerd onderzoek zijn er in Vlissingen ongeveer 5.000 volwassenen, die alleen al door een te beperkte taalvaardigheid moeite hebben met internet. Tellen we daar de groep bij op die moeite heeft met de technische aspecten en informatievaardigheden, dan blijken ongeveer 14.000 Vlissingers moeite te hebben met het kunnen benutten van internet. Deze vaardigheden worden in de kenniseconomie en de westerse samenleving van vandaag van iedere ‘zelfredzame’ volwassene verwacht. Organisaties als het UWV, DUO en de Belastingdienst zijn eigenlijk alleen nog maar digitaal te bereiken.

Verschillende organisaties in Vlissingen, zoals  Stichting Droom en Seniorweb, zetten zich in om deze ‘digitale kloof’ te dichten. Maar daarmee bereiken zij slechts een bescheiden aantal mensen. Bibliotheek Vlissingen organiseert sinds een jaar de zogenaamde Digidesk, een maandelijks bijspijkermoment op verschillende aspecten van digitale vaardigheden en ook dat zet maar beperkte zoden aan de dijk.

Uitbreiding
Half februari komt hier echter verandering in! Door samenwerking met het Shared Service Centre van Scalda kan de bibliotheek op alle middagen van de werkweek de Digidesk aanbieden. Ervaren studenten van de middelbare beroepsopleiding ICT, zullen iedereen die binnenloopt in de bibliotheek, helpen met het oplossen van zijn of haar problemen met het internet. Dat kunnen technische problemen zijn zoals het gebruik van randapparatuur als een smartphone of tablet, maar ook meer inhoudelijke belemmeringen bij het afnemen van digitale diensten van bedrijven of overheden. Met de studenten wordt ook een laagdrempelig aanbod ontwikkeld. Zo zullen ze eenvoudige cursussen in de ochtenduren organiseren, waar men zich voor kan inschrijven. Eén van die cursussen zal specifiek gericht zijn op het kunnen afnemen van digitale diensten van gemeente Vlissingen. Dit staat op de rol en we informeren u natuurlijk zodra het aanbod bekend is.

Vanaf 16 februari kunt u alvast elke werkdag van de Digidesk gebruikmaken. U bent van harte welkom!

Reageren

5 thoughts on “Digitale vaardigheden bijgespijkerd

  1. […] ik niet kan inloggen? Sinds half februari klinken dit soort vragen regelmatig in de Bibliotheek. De DigiDesk is namelijk […]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

coded with care by codetikkers.nl, ontwerp IDA