BiebBlog

Vlissingen

Bibliotheekmedewerkers
aan het woord

8 april 2015 @ 08:00 door | 2 reacties

“Taalachterstand kinderen bestrijd je samen”

De VoorleesExpress, Peutertje Luister, de Sprookjeskoffer. Dit zijn een aantal structurele voorleesactiviteiten die onze bibliotheek aanbiedt. “Dat zijn hele nuttige activiteiten”, zegt collega Njonkie Pattinama. Hij is projectleider van de VoorleesExpress Walcheren. “We willen hiermee bestrijden dat basisschoolverlaters het taalniveau hebben van kinderen uit groep 6. Dat komt helaas te vaak voor. De bibliotheek wil hier meer aandacht op vestigen. Dat kan door netwerken en samenwerken.”

Netwerken
Bibliotheek Vlissingen, de Zeeuwse Bibliotheek en de VoorleesExpress Walcheren hebben op 20 maart actief geparticipeerd tijdens een activiteit van Stichting Welzijn Middelburg. Dit was in het kader van NL Doet. Njonkie: “Samen met collega Nico Dullaert gaf ik vanuit de VoorleesExpress Walcheren een presentatie aan achttien moeders over voorlezen, hoe leuk het kan zijn en waar je op kunt letten. Ook vertelde ik over de voorleesactiviteiten van de bibliotheken, met het doel dat de moeders met hun kroost eraan deelnemen.

Voorlezen
Een andere activiteit rondom NL Doet was de workshop interactief voorlezen. Dit is een manier van voorlezen waarmee je de betrokkenheid van kinderen stimuleert. Mijn collega’s Karien en Sjannie gaven in de workshop tekst en uitleg aan studenten van het Scalda College. Het was de bedoeling om de aanwezige studenten enthousiast te krijgen om als voorleesvrijwilliger bij de VoorleesExpress Walcheren aan de slag te gaan. Tijdens de workshop gaven een aantal studenten spontaan aan dat zij de VoorleesExpress Walcheren op het Scalda College wilden promoten.

De genoemde bijeenkomsten zijn nuttige middelen om het belang van voorleesactiviteiten duidelijk te maken en partners te vinden om samen te strijden tegen taalachterstand.”

Taalachterstand
De gemeente, startende ondernemers, bedrijven, vrijwilligers en meer verschillende partijen kunnen een rol spelen in het intensiveren van de voorleesactiviteiten. Njonkie: “Het is zo belangrijk! Kinderen met een taalachterstand komen op school ook vaak in de problemen met andere vakken, met alle gevolgen van dien. Als ouders niet weten van de voorleesactiviteiten in de bibliotheek, dan kunnen we organiseren wat we willen, maar het effect is klein. De VoorleesExpress Walcheren zoekt bewust de samenwerking met andere partijen. Zo geven wij meer ruchtbaarheid aan de verschillende voorleesactiviteiten die de bibliotheken organiseren. De samenwerking kan de strijd tegen taalachterstand bevorderen.”

Reageren

2 thoughts on ““Taalachterstand kinderen bestrijd je samen”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

coded with care by codetikkers.nl, ontwerp IDA